Bærekraft og miljø i Mer

Elektrifisering av transport blir viktig for å løse de globale klimautfordringene våre. Da er det meningsfullt å kunne gå på jobb med oppdrag om å gjøre elektrisk mobilitet enkelt og tilgjengelig - for alle! Vi er ikke der ennå, men stadig underveis.

Bærekraft

Drevet av fornybar energi

Med Statkraft, Europas største produsent av fornybar energi, som eier, har Mer et godt utgangspunkt for å sikre våre ladekunder en miljøvennlig reise. Vi har nemlig valgt å kjøpe opprinnelsesgaranti fra norsk vannkraft på all lading i vårt offentlig ladenettverk!

På den måten er vi, og kundene våre, med på å øke etterspørselen etter fornybar energi kontra ikke-fornybar. Scroll og les mer om opprinnelsesgaranti under.

Miljofyrtarn_Setifisert_emblem_900x1000px

Mer er sertifisert Miljøfyrtårn

Etter en omfattende prosess ble vi i februar 2023, som en av de aller første blant de landsdekkende ladeoperatørene, Miljøfyrtårnsertifisert.

I Mer har vi ikke én bærekraftsansvarlig; vi er alle bærekraftsansvarlige! Miljøfyrtårnsertifiseringen er en attest på at vi som selskap, og ansatte, tar ansvar for egen miljøpåvirkning.  Les mer om da Mer ble Miljøfyrtårnsertifisert her.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar og vil dokumentere sin miljøinnsats, og er også den eneste nasjonale ordningen som er anerkjent av EU.

 

Opprinnelsesgaranti på all lading hos Mer

Mer er eid av Statkraft – Europas største produsent av fornybar energi. Gjennom vår eier gjør vi direkte kjøp av såkalte  opprinnelsesgarantier fra Mår Kraftverk i Telemark. Vi kan dermed garantere at den mengden strøm du mottar på våre offentlig tilgjengelige ladere, blir produsert fra en fornybar kilde. Vanskelig?

La oss forklare det nærmere!

Opprinnelsesgarantier er en merkeordning fra EU, og har til hensikt å bidra til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig sammenliknet med produksjon av kraft fra ikke-fornybare energikilder som kull, olje og gass.

Helt konkret er en opprinnelsesgaranti = 1000 kilowattimer produsert elektrisitet, og i Norge utstedes opprinnelsesgarantiene av Statnett på forespørsel fra kraftprodusenter. Det finnes kun en viss mengde med fornybar energi – og dermed også kun en viss mengde med opprinnelsesgarantier.

Ved å kjøpe opprinnelsesgaranti på strømmen, slik Mer gjør, stimuleres det til økt etterspørsel etter, og dermed økt produksjon av, fornybar energi. Pengene som markedet betaler for opprinnelsesgarantien, styres tilbake til den kraftprodusenten som har fått utstedt garantien av Statnett. Slik skal det lønne seg å produsere fornybar energi.

Mer kjøper opprinnelsesgarantier fra Statkrafts egen vannkraftproduksjon – som jo er 100 % fornybar. Slik kan vi garantere at den mengden strøm som våre kunder mottar på våre offentlige ladere, vil bli produsert fra en fornybar kilde.

 

Lader du elbilen din hos Mer, kan vi altså garantere at det produseres like mye strøm fra norsk vannkraft som det alle våre kunder lader for til sammen.

Sustainability-CoverSpread

Rapport

Mer Bærekraftsrapport 2022

Les vår siste bærekraftsrapport – hva vi har hatt fokus på, hva vi må jobbe mer med og hva vi har oppnådd.  Med denne rapporten ønsker vi å være transparente og åpne for alle våre interessenter og kunder på veien mot å bli det første 100 % karbonnøytrale ladeselskapet i Europa.

Les Mer Bærekraftsrapport 2022

Les Mer Bærekraftsrapport 2021