Personvernerklæring

Respekten for privatliv og personvern er en viktig del av Mer sin bedriftskultur. Denne kulturen legger til rette for at kunder, leverandører og andre interessenter kan ha tillit til at Mer behandler personopplysningene deres på en skikkelig måte. Som kunde, leverandør eller annen interessent er personvernet ditt viktig for oss. Vi jobber kontinuerlig for å sikre etterlevelse av gjeldende personvernlovgivning, samt våre interne retningslinjer for personvern og beskyttelse av personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan, hvorfor og hvor lenge Mer behandler personopplysninger om deg. 

Personvernerklæring for kunder av Mer Norge

Mer Norway AS (“Mer Norway”) er behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for å sørge for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning («GDPR»), den norske personopplysningsloven og andre nasjonale lover som gjelder for behandlingen av personopplysninger.

Mer Norway er en del av Mer Group, som er eiet av Mer AS. Mer AS er eiet av Statkraft AS. Dette betyr at Mer Norway kan være felles behandlingsansvarlig med ett eller flere selskaper i Mer Group.

Vi har utpekt en personvernansvarlig (Group Privacy Officer) for selskapene i Mer Group. Ansvaret for å oppfylle personvernlovgivningen ligger fremdeles hos Mer Norway. Kontaktinformasjon til Group Privacy Officer: [email protected].

Vi har også utpekt et personvernombud for Mer Group. Du kan kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter. Personvernombudet har taushetsplikt. Kontaktinformasjon til personvernombudet: [email protected].

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar person.

Vi behandler personopplysninger knyttet til potensielle, eksisterende og tidligere kunder (“Kundeopplysninger”) for å kunne operere effektivt og yte nødvendige tjenester til våre kunder. Dette vil vanligvis inkludere følgende opplysninger:

 • navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • fødselsdato
 • ladeforbruk og forbruksmønster
 • ladestasjonsnummer
 • økonomisk informasjon: for eksempel kortnummer
 • ansettelsessted/bedrift (hvis du har en kontrakt gjennom din arbeidsgiver eller representerer et selskap)

Vi behandler Kundeopplysninger for å tilby produkter eller tjenester til deg eller selskapet du representerer. Dette inkluderer følgende formål:

 • etablere kundeforhold
 • tilby ladetjenester
 • yte kundeservice
 • tilgjengeliggjøre våre tjenester
 • kommunikasjon og sosiale medier
 • fakturering og refusjon
 • markedsføring
 • nyhetsbrev og kundeundersøkelser
 • overholde rettslige forpliktelser, for eksempel knyttet til bokføring og regnskap

Du kan lese mer om hvordan vi samler inn Kundeopplysninger ved å [klikke her / besøke denne nettsiden].

Hvordan vi samler inn Kundeopplysninger

Du gir oss dine Kundeopplysninger når du:

 • oppretter en kundekonto hos oss
 • inngår avtaler med oss
 • sender oss utfylte skjemaer
 • besøker vår nettside eller bruker våre plattformer på sosiale medier
 • sender oss e-poste eller kontakter oss gjennom andre kanaler

Kundeopplysninger genereres av din aktivitet som kunde når du:

 • bruker våre nettsider
 • bruker våre tjenester, app og/eller portal
 • bestiller produkter eller tjenester fra oss
 • lokasjonsdata, dersom du har gitt samtykke

Mer Norway behandler Kundeopplysninger basert på tre rettslige grunnlag i GDPR:

 • Vi behandler Kundeopplysninger basert på ditt samtykke (jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a). Vi kan be deg om å gi oss dine personopplysninger som behandles for et bestemt spesifikt formål, for eksempel å sende deg nyhetsbrev og yte direkte markedsføring. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.
 • Vi behandler Kundeopplysninger når det er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og oss, eller for å gjennomføre tiltak på din anmodning før avtaleinngåelse (jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav b). Dette gjelder for eksempel når vi tilbyr deg våre kjernetjenester, som det å etablere et kundeforhold, å utføre kundeservice, installasjon av lader og vedlikehold.
 • Vi behandler Kundeopplysninger når det er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse (jf. GDPR artikkel 6(1) bokstav c), for eksempel å føre regnskap.

Vi behandler Kundeopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Kundeopplysninger lagres og slettes i samsvar med gjeldende lover.

Hvis Mer Norway ikke har noen ubetalte krav mot deg eller noen rettslig forpliktelse til å beholde dine Kundeopplysninger, vil de bli slettet hvis du ber om sletting eller hvis du avslutter ditt kundeforhold hos oss.

Vi utleverer Kundeopplysninger til andre selskaper i Mer Group når det er nødvendig for å oppfylle våre formål, for eksempel å tilby våre tjenester til deg.

Vi deler Kundeopplysninger med databehandlere som leverer tjenester til oss, men kun i den grad det er nødvendig. Vi bruker databehandlere til ulike formål, eksempelvis leverandør av kundehåndteringssystem, markedsføring, utsendelse av nyhetsbrev, betaling og ladeløsninger.  Databehandlernes behandling av Kundeopplysninger er underlagt en databehandleravtale som sikrer beskyttelse av opplysningene.

Kundeopplysninger kan bli overført til land utenfor EØS, inkludert til USA og Storbritannia, dersom ett av overføringsgrunnlagene i GDPR kapittel V er oppfylt. Det kan eksempelvis være at EU har besluttet at landet tilbyr tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger eller at EUs standardavtale for overføring av personopplysninger regulerer overføringen.

Vi vil også utlevere Kundeopplysninger dersom det følger av lov, eller av en dom, kjennelse eller vedtak fra en domstol eller offentlig myndighet, eller dersom det skjer som ledd i en rettsprosess.

Du finner en fullstendig liste over våre databehandlere ved å [klikke her / besøke denne nettsiden].

 Databehandlere vi bruker:

 • Microsoft Corporation
 • Google Inc.
 • Meta Ireland Ltd.
 • LinkedIn Corporation
 • SurveyMonkey
 • Webstep Norge
 • Semrush Inc.
 • Puzzle / Strex
 • Adyen
 • Avant IT AS
 • Mailchimp
 • Visma AS
 • Control plus AS
 • Drives AS
 • Driivz

Vi har innført en rekke ulike informasjonssikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger er trygge. Du kan lære mer om hvordan vi beskytter dine personopplysninger ved å [klikke [her / besøke denne nettsiden].

Våre prinsipper for å beskytte personopplysninger

 • Vi sikrer at Kundeopplysninger er korrekte, tilgjengelige og tilstrekkelig beskyttet.
 • Vi bruker ulike former for sikkerhetsteknologi og prosedyrer for å beskytte Kundeopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering.
 • Vi gir kun tilgang til de ansatte som har behov for tilgang til Kundeopplysninger, eller til databehandlere som behandler Kundeopplysninger på Mer Norway sine vegne. Disse partene er underlagt taushetsplikt.

Du har rett til å be oss om å:

 • Gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysningene vi behandler om deg i et strukturert, velkjent og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rette uriktige personopplysninger og komplettere ufullstendige personopplysninger.
 • Slette personopplysninger dersom en av grunnene for sletting i GDPR artikkel 17 er oppfylt.
 • Begrense hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvis betingelsene i GDPR artikkel 18 er oppfylt.
 • Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan trekke tilbake samtykket ved å kontakte kundeservice eller endre innstillingene dine på brukerkontoen din hos Mer Hub.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte Mer Norway via e-post: [email protected]

Du kan også klage til Datatilsynet: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

Eksisterende kunder kan også utøve sine rettigheter gjennom sin brukerkonto, for eksempel for å oppdatere og rette personopplysninger. Ved å bruke en lenke i brukerkontoen kan du også be om tilgang til de personopplysninger Mer behandler om deg. Du vil da motta et dokument som inneholder all informasjon innen et par dager. Informasjonen presenteres i Excel- eller PDF-format.

Personvernerklæring for innringere og besøkende i lokalene til Mer Norge

Når du kontakter oss, registrerer vi ditt navn, kontaktinformasjon og annen informasjon du deler i henvendelsen.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene er vår berettigede interesse i å kommunisere med deg, jf. GDPR artikkel 6 (1) punkt f.

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dine personopplysninger lagres og slettes i samsvar med gjeldende lover.

Besøkende i Mer sine lokaler må registrere seg med navn og kontaktopplysninger elektronisk i resepsjonen.

Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysningene er vår berettigede interesse i å samhandle med andre virksomheter og enkeltpersoner, samt og tilhørende sikkerhetshensyn, jf. GDPR artikkel 6 (1) punkt f.

Personopplysningene lagres i 30 dager etter besøket, men kan også slettes på et tidligere tidspunkt dersom et av grunnlagene for sletting i GDPR artikkel 17 er oppfylt.

Mer Norway AS (“Mer Norway”) er behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for å sørge for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning («GDPR»), den norske personopplysningsloven og andre nasjonale lover som gjelder for behandlingen av personopplysninger.

Mer Norway er en del av Mer Group, som er eiet av Mer AS. Mer AS er eiet av Statkraft AS. Dette betyr at Mer Norway kan være felles behandlingsansvarlig med ett eller flere selskaper i Mer Group.

Vi har utpekt en personvernansvarlig (Group Privacy Officer) for selskapene i Mer Group. Ansvaret for å oppfylle personvernlovgivningen ligger fremdeles hos Mer Norway. Kontaktinformasjon til Group Privacy Officer: [email protected].

Vi har også utpekt et personvernombud for Mer Group. Du kan kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter. Personvernombudet har taushetsplikt. Kontaktinformasjon til personvernombudet: [email protected]

Du har rett til å be oss om å:

 • Gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av dataene vi behandler om deg i et strukturert, velkjent og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rette uriktige personopplysninger og komplettere ufullstendige personopplysninger.
 • Slette personopplysninger dersom en av grunnene for sletting i GDPR artikkel 17 er oppfylt.
 • Begrense hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvis betingelsene i GDPR artikkel 18 er oppfylt.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte Mer Norway via e-post: [email protected]

Du kan også klage til Datatilsynet: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

Personvernerklæring for jobbsøkere

Mer Norway AS (“Mer Norway”) er behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for å sørge for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning («GDPR»), den norske personopplysningsloven og andre nasjonale lover som gjelder for behandlingen av personopplysninger.

Mer Norway er en del av Mer Group, som er eiet av Mer AS. Mer AS er eiet av Statkraft AS. Dette betyr at Mer Norway kan være felles behandlingsansvarlig med ett eller flere selskaper i Mer Group.

Vi har utpekt en personvernansvarlig (Group Privacy Officer) for selskapene i Mer Group. Ansvaret for å oppfylle personvernlovgivningen ligger fremdeles hos Mer Norway. Kontaktinformasjon til Group Privacy Officer: [email protected].

Vi har også utpekt et personvernombud for Mer Group. Du kan kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter. Personvernombudet har taushetsplikt. Kontaktinformasjon til personvernombudet: [email protected].

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar person.

Vi behandler personopplysninger om deg når du søker jobb i Mer Norway (“Søknadsopplysninger”), eksempelvis:

 • navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • informasjon som fremgår av CV, som utdanning, arbeidserfaring og språkkunnskaper

Vi behandler Søknadsopplysninger for å vurdere jobbsøknaden din. Behandlingen omfatter gjennomgang av dokumentasjonen du har sendt oss og informasjon som du gir oss i eventuelle intervju, eller som vi får fra referansepersoner som du har angitt.

Hvordan vi samler inn Søknadsopplysninger

Vi samler inn Søknadsopplysninger fra deg når du sender inn dokumentasjon som CV og søknad, og gjennom eventuelle intervju.

Vi samler også inn personopplysninger fra eksterne parter, som referanser og bakgrunnssjekker, etter samtykke fra deg.

For å vurdere innsendt dokumentasjon, gjennomføre intervjuer og kontakte referanser, er det rettslige grunnlaget GDPR artikkel 6 (1) bokstav b. Denne bestemmelsen gir oss rett til å  behandle personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre tiltak på din anmodning før en eventuell arbeidsavtale inngås.

Dersom vi foretar egne vurderinger i tillegg til fremlagt dokumentasjon, for eksempel å kontakte noen som har utstedt en sertifisering, men som ikke er oppgitt som referanse, er det rettslige grunnlaget GDPR artikkel 6 (1) bokstav f. Denne bestemmelsen tillater oss å behandle personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse, med mindre dine rettigheter og friheter går foran vår interesse. Vår berettigede interesse er å finne den rette kandidaten til stillingen.

Vi bruker jobbportalen finn.no for å administrere innsendte søknader til våre ledige stillinger. Finn.no drives av Schibsted Media Group.

Søknader, CV og annen dokumentasjon du måtte ha sendt inn lagres i vår database.

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dine personopplysninger lagres og slettes i samsvar med gjeldende lover.

Vi deler Søknadsopplysninger med dem som leverer tjenester til oss, men kun i den grad det er nødvendig. Vi bruker databehandlere til ulike formål, eksempelvis Finn.no. Databehandlernes behandling av Søknadsopplysninger er underlagt en databehandleravtale som sikrer beskyttelse av opplysningene.

Søknadsopplysninger kan bli overført til land utenfor EØS, inkludert til USA og Storbritannia, dersom ett av overføringsgrunnlagene i GDPR kapittel V er oppfylt. Det kan eksempelvis være at EU har besluttet at landet tilbyr tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger eller at EUs standardavtale for overføring av personopplysninger regulerer overføringen.

Databehandlere vi bruker:

 • Schibsted Norge AS
 • Microsoft Corporation

Vi har innført en rekke ulike informasjonssikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger er trygge. Du kan lære mer om hvordan vi beskytter dine personopplysninger ved å [klikke [her / besøke denne nettsiden].

Våre prinsipper for å beskytte personopplysninger:

 • Vi sikrer at Kundeopplysninger er korrekte, tilgjengelige og tilstrekkelig beskyttet.
 • Vi bruker ulike former for sikkerhetsteknologi og prosedyrer for å beskytte Kundeopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering.
 • Vi gir kun tilgang til de ansatte som har behov for tilgang til Kundeopplysninger, eller til databehandlere som behandler Kundeopplysninger på Mer Norway sine vegne. Disse partene er underlagt taushetsplikt.

Du har rett til å be oss om å:

 • Gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av dataene vi behandler om deg i et strukturert, velkjent og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rette uriktige personopplysninger og komplettere ufullstendige personopplysninger.
 • Slette personopplysninger dersom en av grunnene for sletting i GDPR artikkel 17 er oppfylt.
 • Begrense hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvis betingelsene i GDPR artikkel 18 er oppfylt.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte Mer Norway via e-post: [email protected]

Du kan også klage til Datatilsynet: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

 

Personvernerklæring for besøkende på vår nettside og sosiale medier

Mer Norway AS (“Mer Norway”) er behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for å sørge for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning («GDPR»), den norske personopplysningsloven og andre nasjonale lover som gjelder for behandlingen av personopplysninger.

Mer Norway er en del av Mer Group, som er eiet av Mer AS. Mer AS er eiet av Statkraft AS. Dette betyr at Mer Norway kan være felles behandlingsansvarlig med ett eller flere selskaper i Mer Group.

Vi har utpekt en personvernansvarlig (Group Privacy Officer) for selskapene i Mer Group. Ansvaret for å oppfylle personvernlovgivningen ligger fremdeles hos Mer Norway. Kontaktinformasjon til Group Privacy Officer: [email protected].

Vi har også utpekt et personvernombud for Mer Group. Du kan kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter. Personvernombudet har taushetsplikt. Kontaktinformasjon til personvernombudet: [email protected].

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar person.

Vi behandler personopplysninger knyttet til besøkende på nettstedet vårt og våre sosiale medier (“Brukeropplysninger”). Dette vil vanligvis inkludere brukerens:

 • IP-adresse
 • demografi
 • omtrentlig plassering
 • enhet og systemer som brukes

Ved henvendelser gjennom våre sosiale medieplattformer vil vi også behandle følgende personopplysninger:

 • navn/brukernavn
 • den sosiale medieplattformen som brukes
 • eventuell annen informasjon mottas gjennom henvendelsen.

Vi bruker analyseverktøy og informasjonskapsler for å få oversikt over hvem som besøker sidene våre og hvilken informasjon de besøkende ser på.

Vi genererer også anonym statistikk for markedsføringsformål, og for å forbedre og utvikle våre tjenester, nettsider og kontoer på sosiale medier.

Hvordan vi samler brukeropplysninger

Vi samler inn Brukeropplysninger gjennom informasjonskapsler og analyseverktøy som Google Analytics 4.

Vi bruker også analyseverktøy som er tilgjengelig på de sosiale medieplattformene som vi bruker. Vi har kontoer på Meta (Facebook og Instagram), LinkedIn og YouTube. Verktøyene samler inn aggregert statistikk over antall interaksjoner og følgere.

Mer Norway sporer også trafikk til nettstedet vårt, dette inkluderer:

 • antall klikk på nettsiden gjennom søkemotorer, annonser, etc.,
 • hvilke nettside brukeren kom fra,
 • hvilken nettleser brukeren benytter,
 • språkinnstillinger, og
 • informasjonskapsler

Brukeropplysninger behandles basert på ditt samtykke (jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler i din nettleser.

Det rettslige grunnlaget for å generere anonym statistikk er artikkel 6 (1) bokstav f, som tillater oss å behandle informasjon som er nødvendig for å oppfylle vår berettigede interesse, med mindre dine rettigheter og friheter går foran vår interesse. Vår berettigede interesse er å forbedre og videreutvikle informasjon på våre nettsider og sosiale medier.

Vi lagrer Brukeropplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Dine personopplysninger lagres og slettes i samsvar med gjeldende lover.

Vi utleverer Brukeropplysninger til andre selskaper i Mer Group når det er nødvendig for å oppfylle våre formål, for eksempel å tilby våre tjenester til deg.

Vi deler Brukeropplysninger med databehandlere som leverer tjenester til oss, men kun i den grad det er nødvendig. Vi bruker databehandlere til ulike formål, eksempelvis leverandør av kundehåndteringssystem, markedsføring, utsendelse av nyhetsbrev, betaling og ladeløsninger.  Databehandlernes behandling av Brukeropplysninger er underlagt en databehandleravtale som sikrer beskyttelse av opplysningene.

Brukeropplysninger kan bli overført til land utenfor EØS, inkludert til USA og Storbritannia, dersom ett av overføringsgrunnlagene i GDPR kapittel V er oppfylt. Det kan eksempelvis være at EU har besluttet at landet tilbyr tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger eller at EUs standardavtale for overføring av personopplysninger regulerer overføringen.

Vi vil også utlevere Brukeropplysninger dersom det følger av lov, eller av en dom, kjennelse eller vedtak fra en domstol eller offentlig myndighet, eller dersom det skjer som ledd i en rettsprosess.

Du finner en fullstendig liste over våre databehandlere ved å [klikke her / besøke denne nettsiden].

 Databehandlere vi bruker:

 • Microsoft Corporation
 • Google Inc.
 • WEBSTEP Norge
 • SEMrush
 • Meta Ireland Ltd.
 • LinkedIn Corporation

Vi har innført en rekke ulike informasjonssikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger er trygge.

Våre prinsipper for å beskytte personopplysninger

 • Vi sikrer at Kundeopplysninger er korrekte, tilgjengelige og tilstrekkelig beskyttet.
 • Vi bruker ulike former for sikkerhetsteknologi og prosedyrer for å beskytte Kundeopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering.
 • Vi gir kun tilgang til de ansatte som har behov for tilgang til Kundeopplysninger, eller til databehandlere som behandler Kundeopplysninger på Mer Norway sine vegne. Disse partene er underlagt taushetsplikt.

Du har rett til å be oss om å:

 • Gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysningene vi behandler om deg i et strukturert, velkjent og maskinlesbart format. Du har rett til å overføre personopplysningene  til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rette uriktige personopplysninger og komplettere ufullstendige personopplysninge.
 • Slette personopplysninger dersom en av grunnene for sletting i GDPR artikkel 17 er oppfylt.
 • Begrense hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvis betingelsene i GDPR artikkel 18 er oppfylt.
 • Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Du kan trekke tilbake samtykket ved å kontakte kundeservice eller endre innstillingene dine på brukerkontoen din hos Mer Hub. Du kan også endre samtykke til bruk av informasjonskapsler i din nettleser.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte Mer Norway via e-post: [email protected]

Du kan også klage til Datatilsynet: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

Personvernerklæring for leverandøropplysninger

Mer Norway AS (“Mer Norway”) er behandlingsansvarlig og er derfor ansvarlig for å sørge for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning, inkludert EUs personvernforordning («GDPR»), den norske personopplysningsloven og andre nasjonale lover som gjelder for behandlingen av personopplysninger.

Mer Norway er en del av Mer Group, som er eiet av Mer AS. Mer AS er eiet av Statkraft AS. Dette betyr at Mer Norway kan være felles behandlingsansvarlig med ett eller flere selskaper i Mer Group.

Vi har utpekt en personvernansvarlig (Group Privacy Officer) for selskapene i Mer Group. Ansvaret for å oppfylle personvernlovgivningen ligger fremdeles hos Mer Norway. Kontaktinformasjon til Group Privacy Officer: [email protected].

Vi har også utpekt et personvernombud for Mer Group. Du kan kontakte personvernombudet hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, eller du trenger hjelp til å utøve dine rettigheter. Personvernombudet har taushetsplikt. Kontaktinformasjon til personvernombudet: [email protected].

Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar person.

Vi behandler personopplysningene til representanter for våre leverandører (“Leverandøropplysninger”) for kontraktsoppfølgingen mellom Mer Norway og leverandøren,og for å motta tjenestene som leverandøren yter til Mer Norway. Dette inkluderer vanligvis følgende personopplysninger:

 • navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • arbeidssted/bedrift
 • rettighetene du har på vegne av den virksomheten du representerer

Hvordan vi samler inn Leverandøropplysninger

Vi samler inn Leverandøropplysninger fra deg, eksempelvis når du:

 • oppretter en leverandørkonto hos oss
 • sender oss e-post eller kontakter oss via andre kanaler

Mer Norway behandler Leverandøropplysninger når det er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av Mer Norway (jf. GDPR artikkel 6 (1) bokstav f). Den berettigede interessen er å inngå og følge opp våre avtaler.

Vi behandler Leverandøropplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, og sletter dem i samsvar med gjeldende lovgivning

Vi utleverer Leverandøropplysninger til andre selskaper i Mer Group når det er nødvendig for å oppfylle våre formål.

Vi deler Leverandøropplysninger med databehandlere som leverer tjenester til oss, men kun i den grad det er nødvendig. Vi bruker databehandlere til ulike formål, eksempelvis leverandør av kundehåndteringssystem, markedsføring, utsendelse av nyhetsbrev, betaling og ladeløsninger.  Databehandlernes behandling av Leverandøropplysninger er underlagt en databehandleravtale som sikrer beskyttelse av opplysningene.

Leverandøropplysninger kan bli overført til land utenfor EØS, inkludert til USA og Storbritannia, dersom ett av overføringsgrunnlagene i GDPR kapittel V er oppfylt. Det kan eksempelvis være at EU har besluttet at landet tilbyr tilstrekkelig beskyttelse for personopplysninger eller at EUs standardavtale for overføring av personopplysninger regulerer overføringen.

Vi vil også utlevere Leverandøropplysninger dersom det følger av lov, eller av en dom, kjennelse eller vedtak fra en domstol eller offentlig myndighet, eller dersom det skjer som ledd i en rettsprosess.

 Databehandlere vi bruker:

 • Microsoft Corporation
 • Google Inc.
 • Meta Ireland Ltd.
 • LinkedIn Corporation
 • SurveyMonkey
 • Webstep Norge
 • Semrush Inc.
 • Puzzle / Strex
 • Adyen
 • Avant IT AS
 • Mailchimp
 • Visma AS
 • Control plus AS
 • Drives AS
 • Driivz

Vi har innført en rekke ulike informasjonssikkerhetstiltak for å sikre at dine personopplysninger er trygge.

Våre prinsipper for å beskytte personopplysninger

 • Vi sikrer at Leverandøropplysninger er korrekte, tilgjengelige og tilstrekkelig beskyttet.
 • Vi bruker ulike former for sikkerhetsteknologi og prosedyrer for å beskytte kundeopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering.
 • Vi gir kun tilgang til de ansatte som har behov for tilgang til Leverandøropplysninger, eller til databehandlere som behandler Leverandøropplysninger på Mer Norway sine vegne. Disse partene er underlagt taushetsplikt.

Du har rett til å be oss om å:

 • Gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Gi deg en kopi av personopplysningene vi behandler om deg i et strukturert, velkjent og maskinlesbart format eller overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig.
 • Rette uriktige personopplysninger og komplettere ufullstendige opplysninge.
 • Slette personopplysninger dersom en av grunnene for sletting i GDPR artikkel 17 er oppfylt.
 • Begrense hvordan vi bruker dine personopplysninger, hvis betingelsene i GDPR artikkel 18 er oppfylt.

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte Mer Norway via e-post: [email protected]

I tillegg kan du klage til Datatilsynet: Datatilsynet, Postboks 458 Sentrum, 0105 Oslo.

Vi oppdaterer personvernerklæringen når det er nødvendig.

Endringslogg:

Sist endret Endring
29.01.2024 Språklige endringer