| Referanser | Borettslag og sameie | Ladeanlegg

Mer elbillading på Tjuvholmen

På Tjuvholmen fyller gjester og beboere batteriene med elbillading fra Mer. Dette er hva som var viktig for dem da de valgte ladeleverandør.

Mer elbillading på Tjuvholmen

Tjuvholmen er et nyutviklet boligområde i innerst i Oslofjorden, like ved Aker brygge. Området er delt i tre områder: Odden, Holmen og Skjæret, som er koblet sammen med broer og et undersjøisk parkeringsanlegg som skal holde gatene bilfri.

Mer har levert ladeanlegg til to av områdene – Holmen og Odden, som til sammen har infrastruktur til 1 100 parkeringsplasser og totalt 439 ladepunkter. 424 av disse tilhører beboere, mens de resterende 15 er tilgjengelig for offentlig parkering.

De viktige faktorene

Da Tjuvholmen skulle legge til rette for elbillading, var det noen faktorer som var spesielt viktige for dem. Erling Moberg er styreleder i flere av sameiene, og var prosjektleder i ladeprosjektet. Når vi spør ham hva som er det viktigste for dem, peker han på flere ting:

– Pris er selvfølgelig viktig. Ikke bare på engangsinvesteringen som gjøres for infrastrukturen, men også selve løsningen for beboere og styret i ettertid. Videre var det viktig for oss hvordan infrastrukturen ble lagt opp, med tanke på kapasitet og samtidighetsfaktor, forteller Moberg og fortsetter:

– Det er også viktig at ingen i styret skal bruke tid på ladeanlegget, at det vil føre til merarbeid. Derfor ønsket vi å kjøpe alt fra en og samme leverandør som vi kunne være trygge på.

Han trekker også frem at det for beboerne er viktig at alle skal ha muligheten til å lade, og at det er frivillig om man ønsker å kjøpe egen ladeboks eller ei. Det er også viktig å avklare på forhånd hva som skjer med eksisterende ladebokser i parkeringsanlegget.

Ladeanlegget på Holmen

På Holmen finner du i dag 251 ladepunkter hvor 236 tilhører beboerne, mens de resterende 15 er offentlige. Ettersom Holmen dekker parkering for sju sameier, ble det en stor prosess å etablere ladere.

– Det ble først besluttet på årsmøtet i november 2019 at styrene fikk mandat til å skaffe elbillading, forteller Moberg.

Da mandatet var på plass gjaldt det å finne ut av hvilken leverandør de skulle gå for. Dette gjorde de ved hjelp av Elbilforeningens rådgivning som er landets fremste fagmiljø på elbillading, og tilbyr laderådgivning til kostpris.

I mai 2020 kjørte de en anbudsrunde og tok stilling til alle anbudene som var kommet inn.

– Forhandlingene og forhandlingsstrategi ble nøye forberedt og det ble utpekt et forhandlingsutvalg som representerte styret og beboere, som forestod forhandlingene sammen. Standard-kontraktene som ble tilbudt fra leverandørene på det tidspunktet var preget av at markedet fremdeles var noe umodent, slik at vi la vekt på å få gjennom en del viktige punkter om ansvarfordeling, noe som nå er blitt mer standard, legger Moberg til.

Beslutningen ble tatt i slutten av juni hvor valget falt på Mer. Etter sommerferien startet arbeidet med strøm fra trafo til sameiene. Når oktober kom, begynte arbeidet med infrastruktur og i januar 2021 stod ladeanlegget klart med 166 ladebokser.

– Totalt tok det omtrent et år fra årsmøtevedtak til ferdig ladeanlegg, men det er verdt å notere seg at dette var et stort og komplisert prosjekt på grunn av alle de involverte partene, forteller Moberg.

Mer elbillading på Tjuvholmen

Odden blir også ladeklart

I november 2020 besluttet også sameiet på Odden at det skulle etableres felles infrastruktur. Det er et stort sameie med 377 enheter. Mindre enn et halvår senere kunne beboerne lade på egen parkeringsplass – 165 av dem for å være eksakt.

– De gikk igjennom samme prosess med anbud og beslutning, og etter å ha besluttet å gå for Mer tok det under tre måneder å få på plass infrastruktur til alle boligene.

Derfor valgte de Mer

Når vi spør Moberg hvorfor de valgte Mer var det flere faktorer som var med å påvirke valget.

– Åpenbart på grunn av pris, servicetilgjengelighet, åpen protokoll, ingen bindinger, sammen med lastbalansering. Et annet viktig kriterie for oss var også at den som skulle drive anlegget etterpå også var leverandør av utstyret. Slik unngikk vi vi at leverandør av driftstjenester kunne skylde på utstyrsleverandør om problemer skulle oppstå. Mer oppfylte flest av våre kriterier for valg av ladeleverandør, som vi fikk hjelp av Elbilforeningen til å utarbeide. Mange bør bruke elbilforeningen for å få veiledning og hjelp til hele prosessen. Det er mange rare anbefalinger rundt omkring.

Fakta om ladeanlegget på Tjuvholmen

Hvor mange parkeringssameier består Tjuvholmen av?

All parkering på Tjuvholmen er organisert i egne parkeringssameier som det er totalt ni av.

 

Hvor mange parkeringsplasser er det lagt opp infrastruktur til?

Det er lagt opp infrastruktur til 1 100 parkeringsplasser.

774 på Holmen og 326 på Odden.

 

Hvor mange ladere er det på Tjuvholmen?

Ved driftsettelsen var det 166 ladebokser ved Holmen og 165 ved Odden.

I dag har Holmen 251 hvor 236 av disse tilhører beboerne, mens de 15 siste er offentlige. Odden har 188 ladere.

 

Hvordan driftes ladeanleggene?

Anlegget eies av sameiene selv, men driftes av Mer som tar seg av drift, support og fakturering.

Sameiene står derimot helt fritt og velger selv strømleverandør til anleggene.