| Artikler

Hvorfor kan dere ikke bare…?

I det siste har hurtiglading vært et hett tema, og det har florert med spørsmål til ladeleverandørene. Helt reale spørsmål, synes vi. Derfor svarer vi på en haug av dem i denne artikkelen.

Hvorfor kan dere ikke bare…?

Før vi setter i gang, synes vi det er viktig å poengtere at Mer er et kommersielt selskap. Det vil si at vi bygger ut ladestasjoner med intensjon om at de på sikt vil bli lønnsomme, i stedet for å motta subsidier for å bygge ut på mindre trafikkerte områder. Et bærekraftig ladenettverk mener vi må finansieres av ladeoperatørene selv – ikke staten. Dette preger selvfølgelig vår tilnærming til videre utbygging og utvikling.

Hvorfor kan dere ikke bare bygge ut mange flere ladere på populære ladestasjoner?

I sommer har mange opplevd ladekø. Det er ikke så rart – i løpet av fellesferien har en stor andel av befolkningen reist på norgesferie til de samme populære feriedestinasjonene. Stryn, Leknes, Sørlandssenteret og Skjåk er gode eksempler på hvor det har vært mye trafikk i sommer. Dermed har vi fått mange spørsmål om hvorfor vi ikke kan bygge ut enda flere ladere på denne type destinasjoner, siden trafikken er høy og vi ville unngått ladekø.

Dessverre er ikke tre-fire uker med høy sesongbasert lading nok til å være bærekraftig de resterende 48 ukene av året. Vi mottar ingen støtte for å bygge ut nye ladestasjoner, men bygger ut der vi ser at det er fornuftig og vil være lønnsomt. Når antall elbiler øker og behovet for lading like så, bygger vi selvfølgelig ladestasjoner der vi har grunnlag for det. Vi iverksetter allikevel nye ladestasjoner i rekordfart, og vårt prosjektteam speider alltid etter nye, gode destinasjoner som er fordelsmessig både for oss og deg som elbilist!

Hvorfor kan dere ikke bare fjerne minuttprisen på lading?

Hos oss er prisen sammensatt av to elementer: antall kilowattimer (kWh) og antall minutter ladet. Dette er med på å regulere hvor lenge biler blir stående på ladepunktene, og vi synes også at det er rettferdig at de som opptar en ladeplass lenge bør betale for det. Vi ønsker selvfølgelig best mulig flyt ved ladestasjonene for å unngå ladekø, og oppfordrer alltid våre kunder til å lade når man kan – ikke når man må. Siden elbilens ladekurve er slik at hastigheten er høyere med varmt batteri og mellom 30-80% batterikapasitet, ønsker vi at det skal lønne seg for de som lader effektivt.

Vi ser at minuttelementet kan gjøre det vrient å vite hva sluttsummen blir når man starter lading. Vi jobber med en løsning i appen vår som viser status for hva det koster underveis i ladingen, samt et estimat for hva det vil koste å lade til en viss batteriprosent.

Hvorfor kan dere ikke bare innføre betaling med kortterminal på deres ladestasjoner?

Vi forstår at mange ønsker å betale med kort direkte på ladestasjonen – det er jo slik vi har gjort det på bensinstasjoner i alle år! Allikevel er svaret på hvorfor vi ikke allerede har innført kortterminaler todelt: først og fremst er kostnadene ved å etablere og drifte betalingsterminalene vil gjøre at vi må øke ladeprisene for å kunne fortsette driften. Det ønsker vi selvfølgelig å unngå!

Videre ser vi at teknologien endrer seg raskt, og er dermed ikke så sikker på at kortterminal vil være det beste valget for fremtidig betaling. Det må vi være før vi implementerer det på alle våre offentlige ladestasjoner.

Hvorfor kan dere ikke bare…?

Hvorfor kan dere ikke bare fikse ladestasjonene med en gang?

Flere har opplevd ladestasjoner med feil i sommer. Det er selvfølgelig beklagelig, og ikke noe vi er fornøyde med. Vi streber alltid etter å få reparert laderne våre så kjapt som mulig, og hadde driftsavdeling og teknikere i beredskap hele sommeren. Til tross for dette, har vi rett og slett ikke fått delene vi trenger i tide. Det er stor etterspørsel og lang leveringstid på visse elkomponenter, noe som har gjort at vi ennå venter på deler som ble bestilt allerede før sommeren. Dermed har vi rett og slett ikke hatt delene til å fikse alle ladere så kjapt som ønskelig. Dette har vår daglig leder, Ole Henrik, skrevet mer om i sin oppsummering av ladesommeren 2021.

Når korona forhåpentligvis roer seg og ting nærmer seg normalen, regner vi med at deler vil være mer tilgjengelige igjen. Da skal vi selvfølgelig gjøre vårt beste for å fikse ladere med én gang, slik at du kan være trygg på at du kommer til en fungerende lader – hver gang.

Hvorfor kan dere ikke bare lage køordning?

Det har vært mye snakk om køordning i sommer, og tro oss – vi er på saken! Det er et prosjekt vi ser på, men som ikke er like lett å implementere og løse i praksis. Løsningen må være god nok til at den skal være med på å forenkle ladingen, i stedet for å bli «enda en ting» man må forholde seg til på ladestasjonen.

Hvorfor kan dere ikke bare lage ladestasjoner med parallell parkering?

Veldig mange ønsker ladestasjoner utformet slik at man parkerer parallelt med laderen, og dermed enkelt kommer til med henger og campingvogn. Det er ingen tvil om at dette er langt lettere enn å måtte koble av og på henger for å kunne gjennomføre lading, men dessverre er det et par problemstillinger knyttet til nettopp denne type plassering av ladere:

1. Plassering av ladekontakt og blokkering av ladeplasser
På våre ladestasjoner skal det være mulig for alle merker og modeller å gjennomføre lading. På noen biler gjør plassering av ladekontakten det vanskelig å benytte denne plasseringen på laderen av to grunner: på noen bilmodeller vil det være tilnærmet umulig å komme seg inn og ut av førerdøren med ladekabelen koblet i, og andre må parkere slik at det blokkerer ladeplassen enten foran eller bak. Det samme gjelder selvfølgelig biler med henger og campingvogn – det er vanskelig å unngå at disse blokkerer ladeplasser.

2. Det tar mye plass
Det er som regel tomtene vi får tilgjengelig som avgjør hvilken utforming vi velger på nye ladestasjoner. Der det er mulig ønsker vi som regel å lage ladere med parallell parkering, men dette krever mye plass og er derfor kostbart. Ikke minst ønsker vi gjerne å bygge ladere i tilknytning til andre fasiliteter og attraksjoner, hvor plassen ofte er begrenset.

Med det har vi besvart mange av sommerens mest populære ladespørsmål…

… og vi håper du har blitt litt klokere på hvorfor vi benytter de løsningene vi gjør. Vi ønsker alltid å gjøre det bedre og enklere for elbilister å lade langs veien, slik at enda flere velger elbil og tar del i det grønne skiftet. Allikevel er ladestasjoner fortsatt helt nytt sammenlignet med bensinstasjonene, noe som krever at vi tenker annerledes om påfyll av drivstoff og hvordan det skal gjennomføres. Veien blir til mens vi går, og det synes vi selvfølgelig at det er spennende å ta del i!