| Artikler | Ladeanlegg

Hva er lastbalansering?

Hos Mer leverer vi Smartlading som er lastbalansert. Hva er egentlig lastbalansering og hvorfor er det så lurt å ha?

Hva er lastbalansering?

Hva er lastbalansering?

Når et ladeanlegg eller ladepunkt er lastbalansert, betyr det at ladehastigheten justeres fortløpende etter tilgjengelig strøm i anlegget. Dette betyr at man kan lade flere biler uten å frykte at hovedsikringen går, ettersom lastbalanseringsenheten hele tiden påser at totalt strømforbruk aldri overskrider det som er satt som grense. Dette sikrer driftssikkerheten i anlegget samtidig som det vil være kostnadsbesparende ettersom det er kontroll på totalt strømforbruk til enhver tid.

Hvorfor trenger man lastbalansering?

Lastbalanseringen gjør at strømmen som er tilgjengelig blir delt mellom ladepunktene og dermed kan flere biler få lade så raskt som mulig, uten å måtte betale dyrt til netteier for å utvide tilgjengelig strømkapasitet i bygget. Det betyr at man kan installere Smartlading uten å måtte endre mye på den elektriske infrastrukturen – og man kan også skalere opp på antall ladere i mye større grad enn på statiske anlegg uten lastbalansering hvor alle har en «fast» mengde strøm å lade på. Lastbalanseringen er viktig med tanke på fremtidige ladebehov for å sikre at flest mulig kan få ladet elbilen sin, samt for å unngå dyre strømutgifter.

Hva er lastbalansering?

Typisk Flexiladeanlegg ved bedrift

Hvordan?

Når man bestiller Smartlading fra Mer, blir vår lastbalanseringsenhet MaksiMer installert uavhengig om man er et boligselskap, bedrift eller en offentlig parkeringsplass. Smartlader, infrastrukturen og MaksiMer installeres av sertifisert elektroinstallatør. Anlegget blir levert ferdig installert og klar til å brukes – uten at du trenger å foreta deg noe.

Lurer du på noe? Ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere og få et uforpliktet tilbud!