| Artikler | Ladetips

Er elbil noe for deg som ikke har mulighet til å lade hjemme?

Det blir stadig flere elbiler på norske veier, og av nybilregistreringer hittil i år står elbiler for hele 83 prosent. Men hvordan er det å skaffe seg elbil når man ikke har mulighet for ladeløsning hjemme? Vi gir deg oversikten over hvilke lademuligheter som finnes!

Er elbil noe for deg som ikke har mulighet til å lade hjemme?

I 2020 ble det vedtatt ny lov om lading i borettslag og sameier, som sikrer alle som har rett til å parkere i borettslagets eller sameiets eiendom rett til å lade. Bor du i borettslag eller sameie, har du altså rett på lademulighet hjemme dersom du har parkeringsplass. Hos Mer tilbyr vi totalløsninger for lading i borettslag og sameier.

Mange har imidlertid ikke ladeløsning hjemme hos seg ennå. Kanskje du bor et sted hvor det ikke er faste parkeringsplasser, men gateparkering langs vei? Ønsker du å skaffe deg elbil uten mulighet for ladeløsning hjemme, er det heldigvis flere andre løsninger du kan benytte deg av for å få strøm på batteriet ditt.

Lade på arbeidsplassen

Undersøk om du har lademuligheter på arbeidsplassen, eller om dette er noe arbeidsgiver kan investere i for sine ansatte. Flere bedrifter investerer i dag i ladeløsninger for eksempelvis firmabiler og kjøretøy som benyttes i jobb. Ofte blir disse ladeplassene også mulig å benytte for ansatte i bedriften.

Mer kan skreddersy ladeløsninger for bedrifter og næringsbygg slik at din arbeidsplass får en ladeløsning som passer perfekt for deres behov. I våre ladeanlegg benytter vi alltid dynamisk lastbalansering, slik at ladehastigheten justeres etter tilgjengelig kapasitet i bygget.

Privat ladeanlegg

Lade på offentlig sted

Mange kjøpesentre, treningssentre og offentlige parkeringsplasser tilbyr parkering med lading mot betaling. Noen steder må man i tillegg til ladingen betale parkeringsavgift. Disse plassene har også noen ganger en oppgitt makstid.

Lader du på offentlig sted med Mer, kan du velge mellom normal-, hurtig- og lynlading. Hva du velger avhenger av hvor god tid du har, og også hvilket utstyr du har tilgjengelig.

Ved normallading kan du få effekt opp til 22 kW, avhengig av biltype. Normallading krever imidlertid at du har egen type 2-kabel. Prisene på normallading er noe lavere enn ved lyn- og hurtiglading. Normallading kan ta litt tid, så det passer best dersom du planlegger å bli i et område i noen timer.

Hurtiglading er en samlebetegnelse for lading med effekt over 22 kW. Lynlading er lading med effekt over 50 kW. Har du behov for mye strøm på kort tid, er hurtig- og lynlading gode alternativer. Ofte er dette mest aktuelt når man er på langtur, da hurtig- og lynlading sliter på bilens batteri i lengden.

Slik holder du kostnadene nede

Hos Mer betaler du per kWh, og blir dermed kun belastet for mengden strøm du får på batteriet. Dermed trenger du ikke å være bekymret for økte kostnader dersom ladingen tar lang tid. Det rimeligste alternativet du kan velge hos Mer er normallading, som er priset noe lavere enn hurtig- og lynlading. Du kan se våre til enhver tid gjeldende priser her.

Sørg for at du oppnår den beste prisen du kan. Er du Coop-medlem, vil du som registrert kunde hos Mer alltid få 8 prosent ladebonus på all din lading hos Mer. Lader du mye på offentlige ladestasjoner, kan det bli mye penger å spare.

I valget mellom fossilbil og elbil kan man ikke kun se på ladeprisene for å avgjøre hva som lønner seg. Kostnader til bompenger, avgifter og parkering er vesentlig lavere for elbiler, og bør være med i regnestykket når du bestemmer deg for hvilken bil du skal velge.

Følger du rådene over, kan du helt trygt anskaffe deg elbil selv om du ikke per nå har mulighet til å lade hjemme.