| Artikler | Borettslag og sameie | Ladeanlegg

Elbillading i borettslag: prosessen steg for steg

Ønsker dere å skaffe elbillading i borettslaget eller sameiet, men er litt usikker på hvordan prosessen foregår og hvordan prosjektet gjennomføres fra begynnelse til slutt? Fortvil ikke – her går vi gjennom prosessen steg for steg!

Elbillading i borettslag: prosessen steg for steg

 

Ladeanlegg for elbil i borettslag og sameier kan være en stor og krevende prosess som krever vesentlige investeringer i form av både tid og penger. Det kan være vanskelig å navigere hva som må gjøres og i hvilken rekkefølge, samt hvilke faktorer som bør vektlegges underveis i prosessen.

Vår erfaring er at en vanlig prosess fra A til Å ofte ser ut som dette:

1. Forarbeid
2. Kontakte ladeleverandører
3. Befaring i borettslaget eller sameiet
4. Vurdering og godkjenning av tilbud
5. Prosjektet begynner
6. Ladeanlegget ferdigstilles og er klart til bruk

 

1. Forarbeid

Uansett om du sitter i styret eller er en beboer som ønsker å ta initiativ til ladeanlegg hjemme, er det viktig at du har gjort deg kjent med hva et ladeanlegg i borettslaget/sameiet vil bety og hvilke løsninger som finnes på markedet. Ønsker dere for eksempel å eie eller leie ladeløsningen? Hvor involvert ønsker styret å være i drift og brukerstøtte? Det er også viktig at dere har tenkt på og vurdert hvilke behov dere har – ikke bare i dag, men også for fremtiden. Det er ikke usannsynlig at stadig flere beboere vil skaffe seg elbil i tiden fremover, noe som bør tas hensyn til når man kartlegger behov.

Mange boligbyggelag tilbyr rådgivning for å komme i gang med prosessen og kartlegge behov. Det gjør også Elbilforeningen i utvalgte områder. Allikevel er det verdt å notere seg at de fleste ladeoperatører gjerne også ønsker å bli involvert på et tidlig stadie, slik at de kan bruke sin erfaring og kompetanse til å komme med forslag på gode løsninger. Her kan det ofte være en del penger å spare.

 

2. Kontakte ladeleverandører

Når dere har funnet en eller flere leverandører dere ønsker å lære mer om og tror vil tilby en god løsning for dere, er det på tide å kontakte dem for å innhente mer informasjon. Det kan føles skummelt å ta steget hvor man begynner å kontakte leverandører, men det er helt uforpliktende og uten bindinger. Som regel legger dere igjen deres kontaktinformasjon, så tar ladeleverandøren kontakt for å slå av en prat og lære mer. Dersom dere ønsker å ta prosessen videre, kommer gjerne leverandøren på befaring for å se på området. Dette er viktig for å finne gode løsninger og komme med tilbud.

 

3. Befaring i borettslaget eller sameiet

Neste steg: befaring! Det kan være litt ulik praksis på hvordan befaring på området blir gjennomført. Noen velger å kjøre en felles befaring med alle leverandørene samtidig, mens mange ønsker å møte leverandørene en og en.

Hovedformålet for befaringen bør være å avdekke deres behov for lading – nå, men også fremover. Basert på behovene kan man vurdere og se hvordan det bør tilrettelegge for fremtidig skalering av ladeanlegget, som på sikt kan være kostnadsbesparende. Dette kan være faktorer som hvor kablene skal legges (kabelrute), hva slags type elektrisk infrastruktur som benyttes, kapasiteten i anlegget, hvor parkeringsplassene er lokalisert i forhold til hverandre, tilkobling for nett, og andre lignende faktorer. Her kan de ulike leverandørene ha veldig ulike meninger og forslag til løsninger. Hvilket som er best kommer helt an på dere og deres behov.

Dersom dere også ønsker ladebokser på fellesområder for besøkende, kan man på befaring avdekke om det er noen ekstra hensyn som bør tas.

 

4. Vurdering og godkjenning av tilbud

Basert på befaringen og dialogen med dere, vil ladeleverandøren nå ha et godt bilde av deres behov og ikke minst hva som kreves for å bygge en helhetlig ladeløsning. Dette brukes så for å sette opp et tilbud dere vil få tilsendt en stund etter befaringen.

Her er noen tips til hva det kan lære lurt å tenke på når dere mottar tilbud:

 • Få tilbud fra flere leverandører
 • Skaff et sammenligningsgrunnlag for å vite hva dere faktisk får for pengene
  • Pris er ofte en av de viktigste faktorene
  • Samtidighetsfaktor – hva er maks kapasitet dersom absolutt alle parkeringsplassene skulle ladet samtidig?
  • Er anlegget proprietært – blir dere bundet til en fast produsent, software eller leverandør?
  • Hva med bindingstid – blir dere bundet til ladeleverandøren?
 • Er tilbudet komplett og inneholder alle utgifter dere måtte ha i forbindelse med utbyggingen, eller er det mye skrevet med liten skrift?
 • Kommer alt fra en og samme leverandør, eller må man forholde seg til ulike leverandører underveis?
 • Er det enkelt å bygge ut med flere ladebokser i ettertid?
 • Benytter leverandøren seg av dynamisk lastbalansering?

I tillegg kommer elbilforeningen med følgende tips:

 • Regn ut anleggets kostnad i et livsløpsperspektiv. Lav inngangspris er ikke nødvendigvis billigst i lengden. Det lønner seg sjelden å leie framfor å eie. Ta med bindingstid og hva det koster å gå ut av avtaler dersom det velges abonnementsordninger.
 • Smart strømstyring gir muligheter for å utnytte den tilgjengelige strømmen mer effektivt. Det er ikke sikkert at strømanlegget må oppgraderes.

 

5. Prosjektet begynner

Når tilbudet er godkjent vil leverandør koordinere med installatør og lage en konkret fremdriftsplan basert på deres ønsker. Når arbeidet setter i gang er det bare å lene seg tilbake og glede seg til ladeanlegget står klart!

I denne delen av prosessen må også beboere informeres om byggestart, samt få mulighet til å bestille egen ladeboks. Vi kan ikke snakke for andre leverandører, men i Mer får beboerne en veldig gunstig prosjektpris dersom de bestiller Smartlader før angitt frist. Dette tar vi oss av!

 

6. Ladeanlegget ferdigstilles og er klart til bruk

Når anlegget er ferdig installert og kontrollert, er det bare å sette i gang med ladingen!

Hvordan hver enkelt beboer vil bli fakturert og hvordan driften av ladeboksene gjennomføres, avhenger av hvilken leverandør dere benytter dere av. I Mer tar vi oss av alt det administrative, samt drift og kundeservice av laderne. Dere i styret får også tilgang til en egen driftsplatform, hvor dere kan velge å følge med på anlegget om dere måtte ønske det.