| Referanser | Ladeanlegg | Næring

Elbillading på bedriftens parkeringsplasser – hva innebærer det?

Med ladeanlegg på bedriftens parkeringsplass, får leietakere og besøkende en enkel måte å lade elbilen på. Dette kan være med på å gjøre bedriften mer attraktiv for kunder, næringslokalene mer attraktive på leiemarkedet, og gir mulighet for inntjening på ladingen.
Elbillading på bedriftens parkeringsplasser – hva innebærer det?

Bli mer attraktiv med elbillading

Med et ladeanlegg kan du, som eier av næringslokale, legge til rette for enkel lading for leietakere, ansatte og besøkende – noe som kan gi flere fordeler.

For mange besøkende og gjester er elbillading høyt verdsatt. Dermed kan leietakerne skaffe seg et konkurransefortrinn i markedet ved å tilby lading til sine kunder.

Ikke minst er det mange ansatte som foretrekker å lade bilden mens de er på jobb, noe som kan gjøre arbeidsplassen mer attraktiv for både nye og eksisterende arbeidstakere.

For deg som eiendomseier betyr dette at selve næringslokalene vil bli mer attraktive hos leietakere. Det er rimelig å anta at potensielle leietakere i fremtiden ikke bare vil forvente, men også kreve elbillading til sine ansatte og gjester.

En miljøvennlig profil

Ved å investere i ladeanlegg i dine næringsbygg, signaliserer bedriften at dere har fokus på miljøvennlig transport. Elbillading kan dermed være et viktig klimatiltak for å redusere utslipp for bedriften. Om det er viktig for deg og bedriften å jobbe med klimatiltak, kan vi anbefale denne samlesiden til NHO som har mye god informasjon.

– Vi ser at elbillading bare blir viktigere og viktigere for både ansatte og besøkende, forteller Daniel Hansen Rue, Key Account Manager i Mer.

Ikke bare bidrar dere til å senke utslippene ved å gjøre det lettere å velge elbil, men dere forenkler også hverdagen til brukerne av bygget.

Mulighet for inntjening

Som eier av anlegget, er det du som bestemmer pris for lading. Dette gjøres ved å sette en fastpris per kWh. Dersom denne er høyere enn gjeldende spotpris, vil bedriften tjene penger på ladingene som utføres. Kostnadene for ladeanlegget kan dermed tjenes inn igjen, noe vi vil påstå er enda en god grunn til å skaffe elbillading!

Elbillading på bedriftens parkeringsplasser – hva innebærer det?

Sikkert og smart

Etablering av godkjente ladepunkter som er installert etter gjeldene regler, sørger for sikker lading av bilene. Et helhetlig ladeanlegg reduserer faren for skader på materiell, samtidig som dynamisk lastbalansering sikrer maksimal utnyttelse av tilgjengelig strøm.

– Eierne av bygget får kontroll på forbruket og kan styre hvor mye strøm som skal brukes på lading. Det er mulig å legge inn begrensninger som gjør at man for eksempel ikke overstiger ønsket effekt ved lading av flere elbiler, kan Rue fortelle.

Enkelt for alle

Med ladeanlegg får byggets eier mulighet til å fordele kostnadene tilknyttet ladingen over de som benytter seg av ladingen – uten å måtte ta hånd om fordelingen og fakturering selv.

– De trenger heller ikke bekymre seg for henvendelser ved problemer, da vi har døgnåpen kundeservice slik at alle kunder kan få hjelp direkte av oss, sier Daniel Hansen Rue.

Det blir med andre ord ikke ekstra arbeid og drift for bedriften – alt dette tar Mer seg av.

– I tillegg er det helt klart en fordel at alle som benytter seg av laderne vil også få tilgang til våre mange hurtigladere, og dermed bare trenger å forholde seg til en ladeoperatør, avslutter Rue.

Hvordan foregår prosessen?

For å komme i gang med elbillading, er det viktig å først og fremst kartlegge behovet – ikke bare det nåværende, men også for fremtiden. Har bedriften noen arbeidsbiler som er elektriske? Hvor mange ansatte har elbil per i dag? Kjører mange gjester og kunder elbil?

Når dere vet litt mer om behovet, bør dere kontakte ulike ladeleverandører (som for eksempel oss i Mer) for å ta en befaring og kartlegge mulighetene. Ladeleverandøren bør fungere som en rådgiver og dele sin kunnskap om hele prosessen, slik at det blir lettere for dere.

Befaring er gratis og kan være verdifullt selv om dere ennå ikke har bestemt dere for å etablere ladere. Stort sett er det alltid en fordel for leverandører å være tidlig involvert, da det blir større mulighet for å kutte kostnader og lage bedre løsninger. I Mer har vi for eksempel blitt med på styremøter og vært tilgjengelige for kunder under beslutningsprosessen, slik at alle er trygge på løsningen.

Videre er det viktig å sammenligne tilbudene man mottar etter befaring. Her er noen tips til hva det kan være lurt å se etter:

  • Pris
  • Samtidighetsfaktor – hvilken effekt gir ladeanlegget ved samtidighetsfaktor 1?
  • Benytter ladeanlegget seg av dynamisk lastbalansering ?
  • Er tilbudet komplett og inneholder alle kostnader i forbindelse med ladeanlegget?
  • Er det noen bindinger?
  • Har ladeboksene OCPP (åpen protokoll), slik at du ikke blir bundet til en spesifikk leverandør eller produsent?

Deretter begynner jobben med å bygge selve ladeanlegget. Vi kan ikke snakke for andre leverandører, men hvis dere har valgt Mer og takket ja til tilbud fra oss, er det bare å lene seg tilbake mens vi tar oss av resten. Ikke bare når ladeanlegget skal installeres, men også all drift og kundeservice i ettertid.

Hva sier du – skal vi sette i gang?