| Artikler | Ladet for fremtiden

Derfor er bærekraft viktig for oss i Mer

I en tid der konsekvensene av våre handlinger er tydeligere enn noen gang for miljøet, er bærekraft ikke bare et buzzword – det er et moralsk oppdrag. Vi i Mer anerkjenner innvirkningen vår virksomhet kan ha på planeten og samfunnet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvorfor bærekraft står sentralt i alt vi gjør.

Hvorfor bærekraft er eksistensielt for oss i Mer

 

Ladet for fremtiden. Helt naturlig.

Vi ønsker å gjøre bærekraftig elektrisk mobilitet enkel og tilgjengelig for alle. Vi i Mer er overbevist om at dette er et sentralt skritt mot en mer bærekraftig fremtid. Ved å kontinuerlig arbeide for en hurtigere og smidigere overgang fra fossilt brensel til rene, fornybare energikilder, bidrar vi til en reduksjon i skadelige utslipp.

Vi eksisterer for å gi enkeltpersoner og bedrifter mulighet til å ta miljøbevisste valg. Våre ladeløsninger gir infrastrukturen som trengs for å støtte elektriske kjøretøy, noe som gjør bruk av elbiler tilgjengelig og praktisk.

Nullutslipp er fremtiden

Skal vi nå målet om å begrense temperaturøkningen på jorda til 1,5 grader, må vi som samfunn ta grep. Ifølge rapporter er det anslått at transport står for mer enn 20 prosent av CO2-utslippene i verden. Av disse er hele 75 prosent tilknyttet persontransport. Elektrifisering av transport blir dermed et viktig og nødvendig grep for å klare de utslippskuttene som skal til for å nå målene som er satt globalt.

I Norge står veitrafikken for 18 prosent av de totale klimagassutslippene, og omtrent halvparten av utslippene fra transportsektoren i et normalår. Utslippene fra personbiler har imidlertid gått ned siden 1990, og en viktig bidragsyter til dette er nettopp elektrifisering og overgang til nullutslippsteknologi. Elbilen spiller med det en helt sentral rolle i reduksjonen av norske klimautslipp, og at energien vi lader bilene våre med kommer fra en fornybar kilde, vil bli desto viktigere i årene som kommer.

Bærekraft – en kontinuerlig reise

Vi i Mer jobber hver dag for å redusere vårt klimaavtrykk, ved å iverksette miljøvennlige metoder i forretningsprosessene våre. I 2023 ble Mer Miljøfyrtårnsertifisert, som var et viktig steg i riktig retning mot vårt mål om å bli det første karbonnøytrale selskapet for elbillading i Europa.

Vi kjøper opprinnelsesgarantier på all strøm som flyter gjennom våre ladestasjoner gjennom vår eier, Statkraft. På den måten kan vi sikre at for den mengden strøm som brukes på våre ladestasjoner, vil tilsvarende mengde strøm produseres av en ren, fornybar energikilde – mer spesifikt norsk vannkraft.

Bærekraft er ikke bare en del av virksomheten vår – det er selve strategien vår. Det er kraften som driver oss fremover, og driver oss til å skape en verden der elektrisk mobilitet er synonymt med bærekraft. Som et elbilladeselskap er vår forpliktelse til bærekraft urokkelig.

Sammen er vi virkelig ladet for fremtiden, og omfavner en visjon der planeten vår trives, og generasjonene etter oss arver en grønnere, mer bærekraftig verden.

Les mer