| Referanser | Borettslag og sameie | Ladeanlegg

Norges nest største borettslag med elbillading fra Mer

Da Ammerudlia Borettslag skulle etablere ladeløsning for sine nesten 500 parkeringsplasser, falt valget på Smartlading fra Mer!

Norges nest største borettslag med elbillading fra Mer

Femten minutter utenfor Oslo finner man fire store høyblokker som sammen danner Ammerudlia Borettslag. Med sine 984 boenheter er dette Norges nest største borettslag, som huser i overkant av 3000 mennesker. Borettslaget forvalter store arealer, deriblant sine 480 parkeringsplasser, som i 2020 ble klargjort for elbillading av Mer.

Da ladeanlegget ble ferdigstilt var det installert til sammen 122 ladebokser. Borettslaget hadde selv kjøpt 55 av disse til felles parkeringsplasser, mens de resterende 67 ladeboksene ble kjøpt av beboere som ønsket lading på egen parkeringsplass. Med infrastruktur klar på 322 parkeringsplasser er ladeløsningen skalerbar, noe som gjør det enkelt for beboere å bestille egen ladeboks i ettertid. Dermed har det totale antallet ladepunkter i borettslaget nå økt til 132.

Attraktivt med elbillading

Vidar Haugan og Anders Wenhaug er begge styremedlemmer, og var med i arbeidsgruppa som utredet mulighetene for elbillading i borettslaget. For dem var det viktig å være i forkant av lovendringen som gir laderett også i borettslag, og de var nøye på at de trengte et ladeanlegg som var fremtidsrettet og skalerbart. Ikke minst tror de at elbillading er viktig for at boligene skal holde seg attraktive og tiltrekke seg flere kjøpere.

– Vi er ikke i tvil om at verdiøkningen på boligene overstiger kostnaden for å bygge infrastrukturen, som var på om lag 3000 kroner per leilighet, forteller styremedlem Vidar.

Det ble ikke spart på kruttet da borettslaget skulle få på plass elbillading. Det var nemlig svært viktig at det skal være rustet for økt bruk i fremtiden, når tilnærmet alle kjører elbil og trenger å lade. Dermed valgte borettslaget å selv kjøpe hele 55 ladebokser til felles parkeringsplasser som kan benyttes av både beboere og gjester.

– Det er en investering i fremtiden, konkluderer Anders.

Lær mer om vår smartlading

Norges nest største borettslag med elbillading fra Mer

Vidar Haugen, styremedlem

Prosessen

Vidar og Anders forteller at prosessen med å skaffe seg elbillading kan være krevende, og at det kan være vanskelig å sammenligne tilbudene fra de ulike leverandørene. Etter å ha mottatt et alt for kostbart tilbud på over ni millioner kroner i 2018, valgte de å hyre inn Elbilforeningen for å få hjelp til å utarbeide en spesifikasjonsliste og få rådgivning underveis.

– For oss var det svært viktig at alle som kom med tilbud tok hensyn til spesifikasjonslisten og de behovene vi hadde. Vi opplevde at mange ikke tok seg bryet med å møte alle våre krav og spesifikasjoner i sine tilbud, forteller Anders.

– Vår opplevelse er at Mer var til stede underveis i hele prosessen og var rask på ballen dersom det oppsto problemer eller endringer underveis. De forsto hvilke behov vi har, både nå og i fremtiden, og fant løsninger som passet for oss, supplerer Vidar.

De avgjørende faktorene

Vi i Mer ble selvfølgelig svært glade da Ammerudlia Borettslag til slutt takket ja til vårt tilbud! Når vi spør Anders og Vidar om hvilke faktorer som var avgjørende, forteller de hva som ble vektlagt i beslutningsprosessen:

– Pris var selvfølgelig et av de viktigste punktene. Først og fremst den initielle kostnaden med å bygge ut infrastrukturen, men også løpende kostnader for drift. I tillegg måtte prisen på selve ladeboksene være fornuftig, slik at det ikke blir for kostbart for beboerne som ønsker lading, forteller Vidar.

– Samtidighetsfaktoren var også svært viktig, og her scoret Mer høyest. Sammen med deres dynamiske lastbalansering ville vi få best effekt med løsningen fra dere, legger Anders til. – I tillegg ville vi ha ladere som støttet OCPP, slik at vi har anledning til å benytte andre ladebokser og leverandører om ønskelig. Vi ønsker ikke å være bundet til verken hardware eller ladeoperatører.

– Så kan det jo nevnes at det var en ekstra trygghet at Mer er heleid av Statkraft, skyter Vidar inn.

Norges nest største borettslag med elbillading fra Mer

Anders Wenhaug, styremedlem