Ladeangsten daler: Det har aldri vært lettere å lade elbilen

Å få på plass en skikkelig ladeinfrastruktur er, og har vært, avgjørende for den overgangen vi har hatt fra fossile biler til elbiler i Norge. Når vi nå går i gang med å bygge ladestasjoner for tungbiler vil mye være likt for hvordan vi har etablert offentlige ladestasjoner for personbiler, mens enkelte ting må hensyntas på en litt annen måte. Årsaken er at tungbilene har et større energibehov og større krav til lang rekkevidde.

For transportoperatørene som eier og drifter kjøretøyene er det aller viktigste at de har god ladeinfrastruktur på depotene, som vil si private ladeanlegg de stedene der bilene står over natten, samt på logistikkhuber der lossing og lasting skjer.

Hos Mer vet vi at tid er penger. Derfor har vi utviklet smarte og robuste depotladeløsninger, tilgjengelig for dine ansatte, kunder og leverandører.  Ved å investere i et depotanlegg bidrar din virksomhet til å redusere utslipp, øke driftseffektiviteten og ikke minst gjøre deg til en attraktiv samarbeidspartner for andre som kjører elektrisk.

Mer tilbyr ladealternativer for alle behov, fra normallading til superhurtig lynlading. Men vi er mer enn bare en leverandør av ladeløsninger. Vi er din pålitelige partner som har lang erfaring med elektrifisering av kjøretøy, og som vil sørge for at du får de beste ladeløsningene for din flåte. Sammen kan vi skape en bærekraftig fremtid for transportsektoren. Bli med oss på dette eventyret!

Olav Thon Gruppen

Fedex

Borg Havn

Wist Last & Buss