Jeg eier to ladebokser, kan jeg aktivere smartlading på begge?


Smartlading

Du kan kun ha én ladeboks aktivert med smartlading av gangen.