Hvordan fungerer reservasjonsbeløp hos Vipps?


Vipps

For å lade med Vipps hos Mer, reserveres et fast beløp før ladeøkten starter. Når du avslutter ladeøkten, blir påløpt beløp trukket fra det reserverte beløpet og eventuelt overskytende blir refundert tilbake til din konto. Merk at det kan ta opp til 5 virkedager før beløpet er refundert til din konto. Dette avhenger av hvilken bank du bruker.

Dersom du har ladet for maksimalt reservert beløp, vil ladingen bli stoppet automatisk.