Hvordan får vi utbetalt omsetningsfordeling?


Omsetningsfordeling: Næringskunde

Omsetningsfordelingen blir beregnet halvårlig og kan finnes i Mer Hub. Beløp til fakturering er ferdig beregnet innen 1 uke etter periodeslutt. Periodeslutt for første halvår er 30.6 og periodeslutt for andre halvår er 31.12. For å få utbetalt omsetningsfordelingen dere har krav på må det sendes en faktura til Mer Norway AS med fakturerbart beløp.

Faktura sendes per EHF og stiles til:  

Mer Norway AS
[email protected]
Org nr: 994 768 832
Adresse: c/o Kraftsenteret Kjøita, 4630 Kristiansand
Faktura merkes med prosjektnummer 

Alle beløp vises eks mva. Dersom selskapet er mva-pliktig skal dette tillegges fakturerbart beløp.