Hvem har tilgang på Smartlading?


Smartlading

For å få tilgang til Smartlading må boligsameiet ditt ha en spotprisavtale på ladingen fra Mer. Du må også ha en egen lader, driftet av Mer, på parkeringsplassen din.
I tillegg må laderen din være lukket. Det vil si at lading kun kan starte ved bruk av din app eller brikke, i motsetning til en åpen lader hvor hvem som helst kan plugge i og starte lading (med sin app/brikke).
Har du en åpen lader må du kontakte kundeservice for å lukke laderen din.

Når det er på plass er det opp til deg om du ønsker å aktivere muligheten for å Smartlade din elbil.