Hva hvis jeg ikke vil bruke laderen med en gang?


Dynamisk ladeløsning

Skulle du av ulike grunner ikke ønske å ta i bruk smart laderen med en gang (du har enda ikke flyttet inn, leveringstid på elbil etc), kan vi inaktivere laderen slik at du ikke betaler månedsprisen. Ta kontakt med vår kundeservice på dagtid (kl 9-15) dersom du ønsker å inaktivere den.

NB! Du kan fortsatt bruke ladebrikken i Mer sitt offentlig tilgjengelige ladenettverk. Det er kun din private smart lader som settes som inaktiv i den valgte perioden.