Hva er normallading?


Generelt

Normalladerne våre leverer vekselstrøm (AC) med effekt 22 kW, og hastigheten på ladingen bestemmes derfor av ladeeffekten på din bil. Jo større ladeeffekt, jo raskere lades bilen. Hvis din bil har en ladeeffekt på 10 kW og en batterikapasitet av 60 kWt kan du lade opp batteriet i løpet av 6 timer ved bruk av normallader (t = 60 / 10).

VIKTIG: For å bruke en normallader trenger du din egen Type 2 kabel.