Nå blir det enda enklere å være elbilist i Agder14. november 2016

Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner, 26 kommuner i Agder og Universitetet i Agder har tildelt Grønn Kontakt rammekontrakt om leveranser av elbil-ladere.

Avtalen dreier seg om Type 2-ladere, som støtter alle typer elbiler. Laderne vil settes opp på parkeringsplasser i tilknytning til større P-anlegg, skoler, kommunesentre, idrettshaller og andre offentlige anlegg i begge Agder-fylkene. Laderne vil levere mellom 3,6 og 22 kW effekt, noe som typisk tilsvarer mellom 15 og 110 kilometers rekkevidde per times lading.

– Med denne satsningen tar Agder et viktig grep for elbilistene. Et godt nettverk av ladere på offentlige lokasjoner gjør det enkelt for alle som skal til for eksempel skoler, idrettshaller eller kommunesentra å lade opp bilen sin mens de gjør det de skal. I kombinasjon med et godt utbygd nettverk av hurtigladere, betyr dette at det er få eller ingen begrensninger igjen for bruk av elbil i Agder, sier Ole Henrik Hannisdahl, daglig leder i Grønn Kontakt.

Avtalen løper i 2 år, med opsjon på ytterligere 2 år. Laderne vil driftes av Grønn Kontakt, et selskap hvor Agder Energi og Statkraft er hovedeiere. Fra før av eier og drifter selskapet hurtigladere på en lang rekke lokasjoner over hele Norge. Selskapet drifter også Type 2-ladere, typisk på arbeidsplasser, i borettslag og sameier.