Ladestatistikk fra Elbilforeningen19. april 2016

Av 3 500 elbileiere hurtiglader halvparten en gang i måneden eller sjeldnere, i følge Elbilforeningen årlige undersøkelse Elbilisten.

Kun en halv prosent av de spurte i undersøkelsen oppgav at de hurtigladet bilen sin daglig, mens tolv prosent benytter seg av hurtigladestasjoner en eller flere ganger i uken.
– Samtidig har det kommet flere hurtigladestasjoner i landet, og bilistene kan i større grad stole på at ladenettverket fungerer, skriver Teknisk Ukeblad.

Grønn Kontakt arbeider for å etablere flere hurtigladestasjoner slik at prosentandelen som kan benytte seg av hurigladestasjoner vil øke. Flere ladere, bedre stabilitet og brukeropplevelse er noen (av mange) viktige parametre for oss.

Ladestasjonen i Lillesand sentrum