Grønt, smart og nyskapende18. mai 2017

I begynnelsen av mai inviterte Statkraft til konferanse med fokus på nye muligheter i et nordisk energiskifte. Tilstede var blant annet Statsminister Erna Solberg, Direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth, konserndirektørene for de største kraftselskapene i Norden, og Daglig leder i Grønn Kontakt, Ole Henrik Hannisdahl.

– Grønt, smart og nyskapende. Slik innledet statsminister Erna Solberg foredraget sitt under konferansen.

Med en tøff og utfordrende tid med oljeprissjokk bak seg og pågående krav til reduksjon i klimautslipp, rettet hun fokus mot morgendagens utfordringer og løsninger.

–  Vi i Norge har sagt at vi skal kutte klimautslippene våre med 40%. Våre største kutt skal vi hente fra transport- og landbrukssektoren ved å elektrifisere store deler av prosessene, sa Solberg.

Solberg fremhevet at regjeringens mål er at Norge også skal være ledende i Europa på transport, og pekte på at regjeringen har gitt Enova mer kapital til å stimulere energiøkonomisering, hele 3 mrd siden 2013.

Konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen hadde også fokus på elektrifisering av transportsektoren, og fremhevet viktigheten av elektrifisering av transportsektoren som en billig måte å redusere CO2 utslipp på.
– Statkraft ser på på investering og utbygging av ladestasjoner som en viktig del av fremtiden, fortalte han.

Som en del av denne satsingen har Statkraft eierandel i Grønn Kontakt. Ole Henrik Hannisdahl, Daglig Leder i Grønn Kontakt understreket i sitt foredrag betydningen av å forstå kundens behov i dag, samtidig som man forsøker å finne ut hva behovet vil være i fremtiden.

– Grønn Kontakt har, sammen med våre partnere Circle K og Coop, satt skikkelig fart på utbygging av hurtigladestasjoner langs hovedveier og i byer, sa Hannisdahl.

Hannsidahl fortalte at selskapet begynte utbyggingen av ladestasjoner forsiktig, for å kunne lære av data, men at man i dag kunne forsvare kommersiell utbygging av hurtigladere i områder med høy elbiltetthet. Hannisdahl pekte også på at selskapet har nyttigjort seg av støtte fra Enova i utbygging av mindre lønnsomme strekninger.

– Alt for å gjøre det enkelt å kjøre grønt, avsluttet han.

Statsminister Erna Solberg under Statkraftkonferansen.

Konsernsjef i Statkraft Christian Rynning-Tønnesen

Daglig Leder i Grønn Kontakt Ole Henrik Hannisdahl