Enklere å kjøre elektrisk i Europa7. februar 2017

5 Europeiske hurtigladeoperatører går sammen om å gjøre det enklere å dra på langtur med elbil

Europeiske hurtigladeoperatører har i dag gått sammen for å skape “Open Fast Charging Alliance». Medlemmene av alliansen vil sammen skape et premium nettverk av hurtigladere over hele Europa ved hjep av roaming.  Nettverket vil være åpent for alle elbiler, og vil gjøre det enda enklere å reise over lengre avstander. Det er kjent at alle de store bilprodusentene utvikler biler som kan kjøre minimum 400 km. Det er essensielt at disse bilene kan lade i et egnet europeisk nettverk av hurtigladere med tilstrekkelig høy effekt.

Til sammen eier og drifter medlemmene av alliansen mer enn 500 hurtigladere i 6 land. Nettverkene driftes i henhold til høye standarder, inkludert 24/7 kundeservice og med fokus på maksimum oppetid på ladere. Alliansen er åpen for andre hurtigladeoperatører som følger samme standard.

 

Medlemmene i Open Fast Charging Alliance

Fastned (Nederland)
Sodetrel (Frankrike)
Smatrics (Østerrike)
Grønn Kontakt (Norge)
Gotthard FASTcharge (Sveits)

Alliansen vil fokusere på bilaterale roamingavtaler mellom disse premium-nettverkene, ved å implementere åpne standarder som OCPI. De første delene av nettverket vil være operative i inneværende år.

Alliansen som skal gjøre det enklere for elbilister å navigere seg gjennom Europa består av Grønn Kontakt, Fastned, Sodetrel, Smatrics og Gotthard FASTcharge.

OM MEDLEMMENE

Fastned
Fastned bygger et nettverk av hurtigladere der alle elbiler kan lade. Dette gir frihet slik at elbiler kan kjøre overalt. I dag opererer Fastned i Nederland og jobber med å ekspandere hurtigladenettverket sitt til resten av Europa. Fastned er listet på Nxchange børsen.

Hjemmeside: www.fastned.nl/en
Kontaktperson: Kyra Hartlief
Tittel: PR Manager
Tlf: +31648405902
Epost: [email protected]

 

SODETREL
SODETREL, et 100% datterselskap av EDF SA, utvikler innovative løsninger innen elektrisk mobilitet. SODETREL posisjonerer seg selv som en tilbyder av fult integrerte ladeløsninger, fra installasjon, drift og vedlikehold av ladeinfrastruktur for el- og hybridkjøretøy. SODETREL drifter flere tusen ladepunkter i sanntid og nyttiggjør sin ekspertise til å tilby intelligente, pålitelige og effektive ladesystemer. Sammen med EDF, BMW, Nissan, Renault, VW og ParisTech utgjør SODETREL et nettverk bestående av 200 hurtigladere langs hovedveiene i Frankrike. Hurtigladenettverket er eid og driftet av SODETREL og støttet gjennom det Europeiske TEN-T prammet.

Hjemmeside: www.sodetrel.fr
Kontakt: Marie Allibert
Tlf+33184201620
Epost: [email protected]

 

SMATRICS
SMATRICS er ledende tilbyder av tjenester for individuell e-mobilitet og den første og eneste tilbyder av ladenettverk i Østerrike. Elektrisiteten til ladenettverket som består av 400 ladepunkt hver 60 km er 100 fornybar. Ladenettverket er tilgjengelig for alle brukere og kan bli aktivert via mobiltelefon, og muliggjør betaling via kredittkort.

Hjemmeside: www.smatrics.com
Kontaktperson: Jürgen Beilein
Tittel: PR contact
Tlf: +436648312841
Epost: [email protected]

 

Grønn Kontakt
Grønn Kontakt tilbyr smarte ladeløsninger til alle elektriske biler. Selskapets mål er å gjøre det enkelt å kjøre grønt. I dag eier og drifter selskapet 140 hurtigladere og dekker mesteparten av Norge. Grønn Kontakt tilbyr i tillegg smarte ladeløsninger til bedrifter, parkeringsoperatører og private. Selskapets majoritetseiere er Statkraft og Agder Energi.

Hjemmeside: www.gronnkontakt.no
Kontaktperson: Ole Henrik Hannisdahl
Tittel: Daglig Leder
Tlf: +4797782677
Epost: [email protected]

 

GOtthard FASTcharge
The GOtthard FASTcharge Ltd er et sveitisk selskap med formal å lage et nettverk av superladere for alle. Med dette menes en infrastruktur med høy effekt (150kW/1’000V) som gir moderne elbiler 100 km rekkevidde på 10 minutters lading.

Hjemmeside: www.gofastcharge.com
Kontaktperson: Marco Piffaretti
Tittel: Chairman of the board
Tlf: +41796203028
Epost: [email protected]