Hvorfor ladeanlegg på bedriftens parkeringsplass?14. februar 2020

Med ladeanlegg på bedriftens parkeringsplass, får leietakere og besøkende en enkel måte å lade elbilen på. Dette kan være med på å gjøre næringslokalene mer attraktiv på leiemarkedet, i tillegg til at bedriften får inntjeningsmulighet på elbillading.

Mer attraktivt næringslokale

Med et ladeanlegg kan eier av næringslokalene legge til rette for enkel lading for leietakere, ansatte og besøkende. Dette kan være med på å gjøre næringslokalene enda mer attraktive og blir et konkurransefortrinn på markedet.

En miljøvennlig profil

Som eier av et næringslokale som investerer i et ladeanlegg, signaliserer bedriften at man har fokus på miljøvennlig transport ved å tilrettelegge for en enklere hverdag for leietakere, ansatte og besøkende.

– Vi ser at dette bare blir viktigere og viktigere for både ansatte og besøkende, forteller Daniel Hansen Rue, Key Account Manager i Mer.

Sikkert og smart

Etablering av godkjente ladepunkter som er installert etter gjeldene regler, sørger for sikker lading av bilen. Samtidig minsker man muligheten for at det skal forekomme farlige hendelser som kan forårsake skade på personer eller materiell.

– Dessuten får byggets eiere kontroll på forbruket og kan styre hvor mye strøm som skal brukes på lading. Det er mulig å legge inn begrensninger som gjør at man for eksempel ikke overstiger ønsket effekt ved lading av flere elbiler, kan Rue fortelle.

 

Enkelt for alle

Med ladeanlegg får byggets eier mulighet til å fordele kostnadene tilknyttet ladingen over de som benytter seg av ladingen – uten å måtte ta hånd om fordelingen og fakturering selv.

– De trenger heller ikke bekymre seg for henvendelser ved problemer, da vi har en 24/7 support tjeneste slik at alle kunder kan få hjelp direkte av oss, sier Daniel Hansen Rue.

– Dessuten er det helt klart en fordel at alle som benytter seg av laderne vil også få tilgang til våre mange hurtigladere, og dermed bare  trenger å forholde seg til en ladeoperatør, avslutter Rue.