Storsatsing på smarte ladeløsninger i boligselskap og på jobb8. februar 2019

Grønn Kontakt øker satsingen på smarte ladeløsninger til boligselskap, bedrifter og offentlige parkeringsplasser.

– Denne satsningen er strategisk viktig for Grønn Kontakt. Vi vet at mye at ladingen foregår i hjemmet og på arbeidsplassen. Å tilby ladeløsninger der folk befinner seg komplementerer vårt landsdekkende ladenettverk og er derfor en naturlig utvikling for selskapet, sier Ole Henrik Hannisdahl, Daglig Leder i Grønn Kontakt.

Grønn Kontakt er en av Norges største ladeoperatør med over 220 hurtigladestasjoner over hele Norge.

Det er positivt at flere aktører kommer med skreddersydde løsninger for felles parkeringsanlegg. Folk over hele landet oppfordres til å velge elbil for miljøet, men NAF har beregnet at det på landsbasis er så mange som 650 000 bilister som i dag ikke kan lade hjemme. Det er viktig å ha tilgang til å lade i nærheten av der man bor eller på jobben for at elbil skal være et praktisk alternativ. Vi vet at mange av de som ikke kan lade hjemme bor i borettslag og sameier, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

 

Enkelt, trygt og rettferdig

De senere årene har kravene til sikre og stabile ladeløsninger blitt strengere. Direktoratet for samfunnssikkerhet og -beredskap (DSB) anbefaler elbilister å lade fra godkjente ladere. «DSBs klare anbefaling er å installere en Mode 3/på-vegg-lader fordi denne gir best sikkerhet, lader raskt og har stor fleksibilitet.» heter det i deres publikasjon om Elbil lading og sikkerhet.

– Det å investere i et system for lading av elbil sikrer mer effektiv fordeling av tilgjengelig strøm, gir flere tilgang til å lade samtidig samt åpner for betalingsløsninger så styret kan sikre inntekt til drift av anlegget. Å kunne tilby lading til elbil og plug-in hybrider vil på sikt bli et viktig salgsargument., forteller Sødal, Senior Kommunikasjonsrådiger i NAF.

– Grønn Kontakt har både kunnskap og løsninger for sikker og trygg lading. Vi kan raskt tilrettelegge for enkel, sikker og smart ladeløsninger for boligselskap eller sameier, bedrifter og offentlige parkeringsplasser. Løsningene våre er skalerbare og sammen med gode samarbeidspartnere gir vi totalleveranse av utstyr, installasjon og drift. Dette gjør at vi kan tilby en tjeneste ingen andre gjør i dag, forteller Hannisdahl entusiastisk.

 

Smart lading– strøm til alle

Mange lurer på om det er strøm nok til alle?

– Vi har utviklet våre egne smarte controller, som gir kundene og oss innsikt. På denne måten kan vi bistå med å fordele tilgjengelig strøm til flere, og gi både ladekunde og styreleder i borettslag, og bedrifter innsikt. Dette blir både rettferdig og enkelt for alle parter, forklarer han.

– Det er positivt med løsninger som sørger for best mulig utnyttelse av tilgjengelig strøm, og for rettferdig fordeling av strømmen. Utfordringen til mange større boenheter er at det ikke er nok strøm tilgjengelig. Da er det viktig at man velger systemer som best utnytter den kapasiteten man har og justerer effekten i løpet av døgnet ettersom kapasiteten øker, sier Sødal.

 

Der kundene er

– Fokuset vårt er å tilby enkle og stabile løsninger til kundene våre, sier Hannsidahl. Vi ønsker at man skal kunne lade hos Grønn Kontakt overalt uten å måtte tenke over hvor eller hvordan man skal få ladet bilen sin. Vi skal være der kunden er – og kunden skal oppleve å kunne kjøre sømløst mellom hjemmet, jobb, mens man handler eller er på langtur. Vi gjør det enkelt å kjøre grønt, avslutter han.

Smart sikker og enkel lading!