Elbillading i borettslag – steg for steg25. februar 2021

Ønsker dere å skaffe elbillading i borettslaget eller sameiet, men er litt usikker på hvordan prosessen foregår og hvordan prosjektet gjennomføres fra begynnelse til slutt?

Ladeanlegg for elbil i borettslag og sameier kan være komplekst, og krever investering både i form av tid og penger. Heldigvis trenger det ikke å være komplisert om man velger en seriøs ladeleverandør.

En vanlig prosess fra a til å kan se litt ut som dette:

 

1. Forarbeid

Uansett om du sitter i styret eller er en beboer som ønsker å ta initiativ til ladeanlegg, er det viktig at du har gjort deg kjent med hva et ladeanlegg i borettslaget/sameiet vil bety og hvilke løsninger som finnes på markedet. Det er også viktig at dere har tenkt på og vurdert hvilke behov dere har

Tips: dersom ditt borettslag/sameie er i Oslo eller Viken kan dere kjøpe laderådgivning fra Norsk elbilforening.

Hjemmelading for elbil er en raskt voksende bransje, hvor det stadig kommer flere aktører og løsninger på markedet. Det er derfor lurt å forsikre seg om at de leverandørene du vurderer kan tilby løsninger som dekker deres behov.

 

2. Kontakte ladeleverandører

Når du har funnet en eller flere leverandører du tror kan passe for dere og som du gjerne vil lære mer om, er det på tide å kontakte dem for å innhente mer informasjon. Mange leverandører setter pris på å bli involvert tidlig i prosessen for å kunne hjelpe til med å kartlegge behov. Som regel starter det med noen gode samtaler og en påfølgende befaringer for å se på parkeringsområdet.

 

3. Befaring i borettslaget eller sameiet

Det kan være litt ulik praksis på hvordan befaring på området blir gjennomført. Noen velger å kjøre en felles befaring med alle leverandørene samtidig, mens de fleste ønsker å møte leverandørene en og en.

Hovedformålet for befaringen bør være å avdekke deres behov for lading – både nå, men også fremover. På bakgrunn av det kan man vurdere og se hvordan man kan tilrettelegge for fremtidige installasjoner, som på sikt kan være kostnadsbesparende. Dette kan være faktorer som hvor kablene skal legges (kabelrute), hva slags type elektrisk infrastruktur som benyttes, kapasiteten i anlegget, hvor parkeringsplassene er lokalisert i forhold til hverandre, tilkobling for nett, og andre lignende faktorer.

Dersom dere også ønsker en felles elbillader som er tilgjengelig også for besøkende på fellesområde, kan man på befaring avdekke om det er noen ekstra hensyn man må ta.

4. Vurdering og godkjenning av tilbud

Basert på befaringen og dialogen med dere, vil ladeleverandøren nå ha et godt bilde av deres behov og ikke minst hva som vil kreves. Dette brukes så for å sette opp et tilbud som dere vil få tilsendt etter befaringen.

Her er noen tips til hvordan man bør vurdere tilbud:

 • Få tilbud fra flere leverandører
 • Skaff et sammenligningsgrunnlag for å vite hva dere faktisk får for pengene
  • Pris er ofte en av de viktigste faktorene
  • Samtidighetsfaktor – hva er maks kapasitet dersom absolutt alle parkeringsplassene skulle ladet samtidig?
  • Er anlegget åpent eller lukket – kan dere bytte leverandør i ettertid?
 • Er tilbudet komplett og inneholder alle utgifter dere måtte ha i forbindelse med utbyggingen?
 • Kommer alt fra en og samme leverandør, eller må man forholde seg til ulike leverandører underveis?

I tillegg kommer elbilforeningen med følgende tips:

 • Regn ut anleggets kostnad i et livsløpsperspektiv. Lav inngangspris er ikke nødvendigvis billigst i lengden. Det lønner seg sjelden å leie framfor å eie. Ta med bindingstid og hva det koster å gå ut av avtaler, dersom det velges abonementsordninger.
 • Smart strømstyring gir muligheter for å utnytte den tilgjengelige strømmen mer effektivt. Det er ikke sikkert at strømanlegget må oppgraderes.

5. Prosjektet begynner

Når tilbudet er godkjent vil leverandør koordinere med installatør og lage en konkret fremdriftsplan basert på deres ønsker. Når arbeidet setter i gang er det bare å lene seg tilbake og glede seg til ladeanlegget står klart.

I denne delen av prosessen må også beboere informeres om byggestart, samt få mulighet til å bestille egen ladeboks. Vi kan ikke snakke for andre leverandører, men i Mer får beboerne en veldig gunstig prosjektpris dersom de bestiller Smartlader før angitt frist.

 

6. Ladeanlegget ferdigstilles og er klart til bruk

Når anlegget er ferdig installert og kontrollert, er det bare å sette i gang med ladingen!

Hvordan hver enkelt beboer vil bli fakturert og hvordan driften av ladeboksene gjennomføres, avhenger av hvilken leverandør dere benytter dere av. I Mer tar vi oss av alt det administrative, samt drift og kundeservice av laderne. Dere i styret får også tilgang til en egen driftsplatform, hvor dere kan velge å følge med på anlegget om dere måtte ønske det.

Klar for å lære mer om vår Smartlading?