5 spørsmål dere bør stille før dere velger ladeleverandør i borettslaget/sameiet20. februar 2021

Dere har bestemt dere for å skaffe elbillading i borettslaget eller sameiet, og helt sikkert sett på flere ulike ladeleverandører og løsninger. Før dere tar beslutningen, har vi noen tips til spørsmål det kan være lurt å spørre de ulike aktørene.

Å skaffe elbilling i borettslaget eller sameiet kan være både tidkrevende og kostbart, og derfor er det spesielt viktig at man velger en aktør som er seriøs og passer overens med prosjektet.

Dermed har vi listet opp noen spørsmål det kan være lurt å finne svaret på før man velger leverandør.

 

1. Vil ladeleverandøren følge deg opp underveis i hele prosessen og er transparente i sitt arbeid?

Det begynner å komme mange aktører på markedet som tilbyr elbillading i borettslag og sameier. Det er mange hensyn og vurderinger som skal tas underveis i prosessen med å etablere et ladeanlegg, og derfor er det viktig å jobbe med en leverandør som er pålitelig og vil følge dere opp underveis i hele prosessen.

Ladeleverandøren bør:

 • kartlegge behovet og mulige løsninger for elbillading i borettslaget eller sameiet – både de nåværende og fremtidige
 • vurdere om det elektriske anlegget må oppgraderes eller kan brukes som det er
 • finne best egnet materialer og utstyr for ladeanlegget
 • hjelpe dere med å søke tilskudd eller støtte til ladeløsningen (gjelder noen kommuner og fylker)
 • følge opp prosjektet fra tilbudsfasen til ferdig ladeanlegg
 • håndtere eventuelle utfordringer som måtte oppstå underveis

2. Hvordan er kundeservicen og responstiden til ladeleverandøren?

Innimellom trenger man umiddelbar hjelp, og da holder det ikke med «ofte stilte spørsmål» på nettsiden eller muligheten til å sende en mail. Det er innmari kjipt å oppleve tekniske utfordringer med en ladeboks, bare for å finne ut av at kundeservice ikke åpner før mandag klokken 08.

At leverandøren har en god og tilgjengelig kundeservice med kort responstid bør veie tungt i vurderingen. Det skaper trygghet både for beboerne og dere i styret, slik at dere kan være sikker på at dere får hjelp når dere trenger det.

Det er grunnen til at vi i Mer har valgt å ha døgnåpen kundeservice for alle tekniske spørsmål, hele året.

 

3. Hvilke løsninger tilbyr leverandøren?

Det varierer mye hvilke løsninger ladeleverandører tilbyr i sine ladeanlegg, og derfor kan det være lurt å kartlegge hvem som tilbyr hva. Eksempler på ting det kan være lurt å finne ut mer om er:

 • Tilbyr leverandøren smart lastbalansering – som både sikrer det elektriske anlegget fra å bli overbelastet, men også gir best mulig ladehastighet?
 • Benytter leverandøren seg av OCPP – en åpen protokoll som gjør det mulig å enkelt oppdatere og kommunisere med laderne?
 • Er det mulig for leverandøren å fjerndiagnosere og feilsøke ladeboksene?
 • Får dere tilgang til egen driftsplattform, med oversikt over blant annet forbruk?
 • Kan dere selv bestemme pris per kWh?

4. Hvordan gjennomføres det administrative?

Med et helt ladeanlegg følger det også med en del administrativt arbeid. Hvem har ladet hvor mye, og hvor mye skal de betale? Hvordan skal de betale? Ikke minst: hvem skal ta seg av dette arbeidet?

Ulike ladeleverandører tilbyr som regel litt ulike løsninger, og derfor er det lurt å tenke igjennom om dere ønsker å ta dere av det administrative selv eller om dere ønsker å overlate dette til leverandøren. Her er det lurt å innhente mer informasjon om hvordan dette gjennomføres i praksis, og hva det vil si for deres borettslag eller sameie. Hvem er det som skal administrere alle disse oppgavene, og hvor mye koster det?

 

5. Hva skjer dersom dere ønsker å bytte ladeleverandør?

Man kan som regel velge mellom å eie eller leie et ladeanlegg, og man knytter seg som regel til én leverandør for hele anlegget. Derfor er det viktig å være klar over hva som skjer dersom man senere ønsker å bytte leverandør, og hvilke kostnader dette kan medføre.

Kontakt oss for gratis befaring og et uforpliktende tilbud: