Justering av volumrabatt1. juli 2018

Fra 1.7.2018 justerer vi volumrabatten.

Du får fremdeles automatisk volumrabatt jo mer du lader, men nivåene er justert noe.

Ladesum per måned, inkl. mva. Rabatt
Kr 0 – 150 ÷ 0 %
Kr 151 – 300 ÷ 10 %
Kr 301 – 500 ÷ 20 %
Kr 501 – 750 ÷ 30 %
Kr 750 – ∞ ÷ 40 %

Vi gjør oppmerksom på at det kun gis rabatt på offentlig tilgjengelige ladeanlegg, og ikke på lukkede anlegg slik som ansattlading på kontorbygg. Kun forbruk på offentlige anlegg inngår som underlag for rabattberegning. Følg med i Grønn Kontakt ladeapp eller på Min side for å se hvilket rabattnivå du er på, og hvor mye du mangler for å nå neste rabattnivå.