Elbilsalget i juni2. juli 2019

Nesten halvparten velger elbil når de kjøper ny bil, mens bensin- og dieselbilene er på likt nivå med juni i fjor.

Elbiler med høy markedsandel
I juni ble det registrert 15 352 nye personbiler, 493 færre (-3,1 %) enn juni 2018. Nullutslippsbilene (elbiler og hydrogenbiler) har fortsatt en stor markedsandel på 48,4 % prosent av registreringene i personbilmarkedet. Til sammenlikning var denne markedsandelen på 25,1 prosent i juni 2018. I juni ble det registrert 7428 nye personbiler med nullutslipp. Det er 3455 flere (+ 87,0 %) enn i juni 2018. 1 av de nye personbilene med nullutslipp som ble registrerte i juni var hydrogenbil, resten var elbiler.
Varebiler med nullutslipp på likt nivå
Samtidig ble det registrert 182 nye varebiler med nullutslipp i juni i år, 24 flere (+ 15,2 %) enn i juni 2018.
Bensinbil med lav andel i juni
I juni 2019 hadde 13,5 prosent av alle nyregistrerte personbiler bare dieselmotor, i juni 2018 var andelen 14,6 prosent. 16 prosent av de nye personbilene registrert i juni hadde bare bensinmotor, mens bensinandelen i 2018 var 23,8 prosent.
Bruktimport daler
I følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) gikk andelen bruktimport av elbil ned. Det ble bruktimportert 567 personbiler med nullutslipp i juni, det er 506 færre (- 47,2 %) enn i juni 2018.
Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)

Smart, sikker og enkel lading!