Vi har både kunnskapen og erfaringen som skal til!