Få tilskudd opptil 50% av godkjente investeringskostnader.

Vi ser en økende interesse blant borettslag og sameie for å elektrifisere sine bygg, dersom dere holder til i Oslo området har kommunen gjort det lettere en noen gang å bygge infrastruktur, eller bygge ut eksisterende.

Nå kan du søke om støtte fra Oslo kommune. Mer guider deg trygt gjennom hele søknadsprosessen, fra begynnelse til slutt. Ta kontakt nedenfor for en uforpliktende prat!

– Dette markerer Mers inntog i transportbransjen
Lars Thomas Sønningdal, leder av marked og forretningsutvikling i Mer.

Mer og Enova hjelper med en viktig omstilling

Elbillading er nytt for mange, men ikke for oss. Vi hjelper deg dersom du er usikker på om ditt prosjekt vil falle inn under støtteordningen, og har god oversikt over hva som kreves av både rapportering og dokumentasjon i søknadsprosessen. Enten du ønsker å planlegge for fremtiden eller vil rekke første søknadsfrist, kan du ta kontakt med oss nå.

Sammen blir vi enige om hva dine spesifikke ladebehov er, og du vil motta et tilbud fra Mer som du bruker som grunnlag i din Enova-søknad. Du står selvsagt fritt til å velge om du vil benytte deg av Mer sitt tilbud.

Ladeløsning for depot

Din profesjonelle rådgiver

Vi svarer på alle spørsmål rundt ladeinfrastruktur, kostnadsestimering, tidsfrister, faktureringsløsninger, administrasjonssystemer og vedlikehold, med mer.

Vi er mer enn bare en leverandør av ladeløsninger. Vi er din pålitelige partner som har lang erfaring med ladeinfrastruktur. Vi sørger for at du får de beste ladeløsningene tilpasset dine behov, og et anlegg som disponerer energien effektivt og unngår overbelastning.

Hvorfor bærekraft er eksistensielt for oss i Mer

Ta del i et større ladenettverk

Med Mer får du ikke bare tilgang til ditt eget private ladeanlegg, men også til vårt offentlige ladenettverk med over 300 ladestasjoner i hele Norge. Mange av disse er spesielt egnet for større kjøretøy, og gir deg mulighet til å lade på farten når du trenger det, der du trenger det.

Ved å åpne opp ditt eget ladeanlegg for aktører som besøker deg kan lade mot en avgift som du selv bestemmer, vil du skaffe deg en ekstra inntektskilde, samtidig som det gjør deg til en attraktiv samarbeidspartner for andre som kjører elektrisk. Vi løfter gjerne frem ladelokasjonen din i vårt ladekart, slik at de blir enkle å finne.

Neste søknadsfrist hos Enova er: 5. desember 2023  kl 12.00. Ta kontakt i dag for å få hjelp til å søke!
Vi kan også hjelpe dere med å nå neste søknadsfrist som er 15. Januar 2024 kl 12.00.

Ta kontakt for en prat

Ola Granerud

Ola Granerud

KAM

Øyvind Hind Haug

Øyvind Hind Haug

Salgssjef

Marte Klavenes

Marte Klavenes

Key Account Manager Sales

Bedriftslading for tunge kjøretøy

Veitrafikken står for rett under en femtedel av Norges utslipp av klimagasser. Tyngre kjøretøy bidrar til om lag halvparten av utslippene fra veitrafikken.

 • Tilskuddet er maksimalt 50% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 8 000 kroner per ladepunkt.
 • Maksimal støttesum er 2 millioner kroner.
 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte, så lenge de har adresse i Oslo.
 • Privatpersoner, offentlige aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Det gis ikke tilskudd til selve ladepunktet på den enkelte p-plass. Se Enovas støtteordning for kjøp av elvarebil her.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Anbefalinger

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Våre samarbeidspartnere

Olav Thon Gruppen

Fedex

Avinor