Få inntil 40% Enova-støtte til ditt ladeanlegg

Vi ser en økende interesse blant bedrifter for å elektrifisere sine nyttekjøretøy – et viktig steg i retning av en mer klimavennlig transportsektor. I denne overgangen er det avgjørende å ha tilgang til robuste og pålitelige ladeanlegg.

Nå kan du søke om støtte fra Enova til eget ladeanlegg. Siste søknadsfrist er 15. oktober 2024, og det er ikke planlagt etterfølgende søknadsfrister på dette støtteprogrammet.

Vi guider deg trygt gjennom hele søknadsprosessen, fra begynnelse til slutt. Ta kontakt nedenfor for en uforpliktende prat.

Døgnåpen kundeservice

Teknisk support fra Mer kundeservice når du trenger det!

Dynamisk lastbalansering

Fordeler strømmen mellom ladepunktene – raskt, effektivt og rettferdig.

Drift og vedlikehold

Vi tar oss av drift og vedlikehold av ladeanlegget for å sikre stabil lading.

Smartlading (kommer)

Optimaliser ladingen av kjøretøyene kun i de tidsperiodene av døgnet når strømprisene er lavest. Dette kan føre til betydelige besparelser for et depotanlegg.

– Dette markerer Mers inntog i transportbransjen
Lars Thomas Sønningdal, leder av marked og forretningsutvikling i Mer.

Mer og Enova hjelper med en viktig omstilling

Elbillading er nytt for mange, men ikke for oss. Vi hjelper deg dersom du er usikker på om ditt prosjekt vil falle inn under støtteordningen, og har god oversikt over hva som kreves av både rapportering og dokumentasjon i søknadsprosessen. Enten du ønsker å planlegge for fremtiden eller vil rekke første søknadsfrist, kan du ta kontakt med oss nå.

Sammen blir vi enige om hva dine spesifikke ladebehov er, og du vil motta et tilbud fra Mer som du bruker som grunnlag i din Enova-søknad. Du står selvsagt fritt til å velge om du vil benytte deg av Mer sitt tilbud.

Ladeløsning for depot

Din profesjonelle rådgiver

Vi svarer på alle spørsmål rundt ladeinfrastruktur, kostnadsestimering, tidsfrister, faktureringsløsninger, administrasjonssystemer og vedlikehold, med mer.

Vi er mer enn bare en leverandør av ladeløsninger. Vi er din pålitelige partner som har lang erfaring med ladeinfrastruktur. Vi sørger for at du får de beste ladeløsningene tilpasset dine behov, og et anlegg som disponerer energien effektivt og unngår overbelastning.

Hvorfor bærekraft er eksistensielt for oss i Mer

Ta del i et større ladenettverk

Med Mer får du ikke bare tilgang til ditt eget private ladeanlegg, men også til vårt offentlige ladenettverk med over 300 ladestasjoner i hele Norge. Mange av disse er spesielt egnet for større kjøretøy, og gir deg mulighet til å lade på farten når du trenger det, der du trenger det.

Ved å åpne opp ditt eget ladeanlegg for aktører som besøker deg kan lade mot en avgift som du selv bestemmer, vil du skaffe deg en ekstra inntektskilde, samtidig som det gjør deg til en attraktiv samarbeidspartner for andre som kjører elektrisk. Vi løfter gjerne frem ladelokasjonen din i vårt ladekart, slik at de blir enkle å finne.

Våre samarbeidspartnere

Olav Thon Gruppen

Fedex

Avinor

Bedriftslading for tunge kjøretøy

Veitrafikken står for rett under en femtedel av Norges utslipp av klimagasser. Tyngre kjøretøy bidrar til om lag halvparten av utslippene fra veitrafikken.

Alle virksomheter som er registrert i norsk foretaksregister og skal investere i dedikerte ladere for tunge kjøretøy kan søke om støtte. Hvis det gjelder leasing eller leie er det den som skal investere i laderen som kan søke om støtte. Den som investerer er altså utleieselskapet eller leasingselskapet.

Det er konkurranse om midlene og søknadene rangeres etter støtteintensitet i kr/kW, beregnet som omsøkt støtte delt på ladestasjonens totale kapasitet. Søknadene som rangeres høyest i hver runde med konkurranse, innvilges støtte og det bør derfor søkes om minste beløp som skal til for å gjennomføre prosjektet. Det kan maksimalt søkes støtte om inntil 40 % av godkjente merkostnader, oppad begrenset til 10 millioner kroner.

Søknadsfrister i 2024:

  • 15. august kl. 12:00
  • 15. oktober kl. 12:00

Det er ikke planlagt etterfølgende søknadsfrister på dette støtteprogrammet.