Ladeløsninger

Nyhet! Har ditt borettslag adresse i Oslo?

Da kan dere få opptil 50% av godkjente investeringskostnader som tilskudd fra Oslo kommune!

Dersom ditt borettslag eller sameie holder til i Oslo området, har kommunen gjort det lettere en noen gang å bygge ny ladeinfrastruktur – eller bygge ut eksisterende. Nå kan du søke om støtte fra Oslo kommune.

Mer guider deg trygt gjennom hele søknadsprosessen, fra begynnelse til slutt. Ta kontakt, så svarer vi på det du lurer på!

Vi hjelper deg å søke

Om støtteordningen

 • Tilskuddet er maksimalt 50% av godkjente investeringskostnader, og begrenset oppad til 8 000 kroner per ladepunkt.
 • Maksimal støttesum er 2 millioner kroner.
 • Borettslag, sameier og garasjelag tilknyttet disse kan søke om støtte, så lenge de har adresse i Oslo.
 • Privatpersoner, offentlige aktører og firmaer som driver utleie av parkeringsplasser kan ikke søke om tilskudd.
 • Bygg under oppføring kan ikke søke om tilskudd.
 • Du må søke og få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør. Dersom det er behov for utredning av elanlegget kan en ekstern rådgiver kontaktes før man søker om tilskudd.
 • Elektriske arbeider må bekreftes utført av autorisert installatør
 • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
 • Kun faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier kan støttes.
 • Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader til ladeinfrastrukturen fremgår.
 • Tilskuddet skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av tiltaket og arbeidene må derfor ikke settes i gang før det er gitt tilsagn om tilskudd.
 • Ordningen dekker ikke oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig og dette dekkes av tilskuddsordningen.

Anbefalinger

Det er viktig at løsningen som velges er sikker og godt gjennomtenkt. Det anbefales at boligselskapet benytter ekstern faglig bistand til å planlegge tiltaket, dette kan gjøres av utfører eller et konsulentselskap. Det bør vurderes om det er behov for en plan for håndtering av framtidige behov og kostnadsfordeling mellom eierne av boenhetene. Det anbefales at boligselskapets forvalter involveres tidlig i prosessen.

Gode rabatter for beboere

Få minimum 15% rabatt på lading i vårt offentlig tilgjengelige ladenettverk!

Døgnåpen kundeservice

24/7 teknisk support fra Mer kundeservice når du trenger det!

Dynamisk lastbalansering

Sørger for rask og effektiv lading på alle ladeplassene.

Drift og vedlikehold

Vi tar oss av drift og vedlikehold av ladeanlegget for å sikre stabil lading.

Samle alle ladeutgifter

I Mer Hub får beboerne full oversikt over eget forbruk, både hjemme og i vårt offentlige ladenettverk.

Enkelt for alle involverte

Ladeanlegg fra Mer gjør lading enkelt for beboere, styret og andre involverte parter.

"Vi valgte Mer siden de var billigst, og de tilbyr en løsning med åpen protokoll som gjør at vi ikke blir knyttet til en bestemt leverandør. Nå er det tilrettelagt for 30 ladestasjoner. Det betyr at en del av beboerne har parkeringsplass uten lademulighet, men infrastrukturen er klargjort for å kunne utvide kapasiteten ved behov"

Styreleder Nicolas Neumann, Holmentunet - OBOS Bolig & Miljø nr. 3 2023 May 31, 2023

Private: multihome

Fastpris eller spotpris

Ditt boligsameie har muligheten til å velge mellom en fastprisavtale eller en spotprisavtale. Hvis man velger
spotprisavtalen, vil tjenesten Smartlading være tilgjengelig for beboerne.
Med Smartlading kan brukerne lade automatisk når strømprisene er lavest. Aktiveringen av Smartlading gjøres
i appen av den enkelte bruker.
Lading i borettslag og sameie

Problemfritt å lade samtidig

Hver ladeboks gir opptil 22 kW, og våre ladeanlegg kan fordele strøm og ladehastighet jevnt mellom de ladende bilene, ellet tilpasse fordelingen etter behov. Beboerne betaler kun for den strømmen de bruker. Vår dynamiske laststyring sørger også for at ladeeffekten automatisk tilpasses byggets kapasitet, og dette reduserer behovet for oppgradering
av det elektriske anlegget.

Lading i borettslag og sameie

Leverandøruavhengig

Vi leverer kvalitetsladeanlegg og ønsker først og fremst fornøyde kunder. Derfor er det ingen bindinger i våre avtaler, og dere har alltid friheten til å velge en annen leverandør når som helst. Dette oppmuntrer oss til å opprettholde vår kvalitetsstandard for lading i borettslag og sameier i hele Norge.

Lading i borettslag og sameie

15% rabatt på all offentlig lading

Alle beboere med ladeboks får tilsendt Mers ladebrikke uten ekstra kostnad. Brikken sørger for superenkel start og stopp av lading, både hjemme og langs vei. Ladekunder som har egen ladeboks fra Mer får 15 % rabatt på all offentlig hurtiglading i hele Mers landsdekkende ladenettverk!

Enkelt å etterbestille lader

Når vi bygger ladeanlegg i borettslag og sameie, gjøres det som regel klart infrastruktur til at alle beboere med egen parkeringsplass enkelt kan bestille egen ladeboks i ettertid.  Sammen med dynamisk lastbalansering sørger dette for at ladeanlegget ikke bare tåler dagens behov, men også fremtidens.

Kundeservice 24/7

Vi har teknisk kundeservice døgnet rundt, hele året. Dersom du har problemer med din Smartlader, ta kontakt så hjelper vi deg! Tlf: 47 67 08 00

Våre samarbeidspartnere