Enklere administrasjon med Spotprisavtale!

Ditt boligsameie har muligheten til å velge mellom en fastprisavtale eller en spotprisavtale på elbillading fra Mer. Noen borettslag ønsker å ha en bestemt og fast ladepris, og velger vår fastprisavtale. Men dersom borettslaget ønsker å utnytte svingningene i spotprisen på strømmen, bør borettslaget velge vår Spotprisavtale også på elbilladingen. I tillegg synes mange adminstratorer at Spotprisavavtalen gjør det enklere å sette riktig ladepris.

Elbilsalget i september 2023

Ja takk, vårt boligsameie vil bestille spotprisavtalen!


Viktige opplysninger

  • Spotprisavtalen krever at borettslaget/boligsameiet har vår nyeste kontroller
  • For at våre kunder skal få en reel oppside ved å velge Spotprisavtalen på elbilladingen i sameiet, er det avgjørende at boligsameiet har en spotprisavtale også fra sin strømleverandør. Hvis dere for eksempel har en fastpris-avtale på strømmen, så vil det naturligvis ikke bli effekt av Smartlading.
  • Administrator bestiller på vegne av boligsameiet, slik at spotpris vil gjelde for alle laderne i ladeanlegget.
  • Administrator må huske på å fastsette et valgfritt, fast prispåslag i tillegg til spotprisen, for å dekke inn felleskostnader som kommer i tillegg til strømprisen (f.eks. nettleie og omsetningsfordeling). Administrator kan når som helst endre påslaget i Mer Hub. Prøv vår kalkulator for å beregne fast prispåslag for ditt boligsameie. NB: Dersom feltet ikke fylles ut i bestillingsskjemaet, setter vi automatisk kr 1,- som standard påslag.
  • Ved bestilling av Spot vil minuttpris utgå. Dersom dere ønsker å beholde minuttpris på for eksempel gjesteladere, kan dere legge det inn i bestillingsskjemaet, så setter vi opp fastpris + minuttpris på gjesteladere.
  • Ønsker sameiet en forutsigbar nettleiekostnad, kan vi hjelpe dere med å styre maks effekten på ladeanlegget. Gi beskjed i bestillingsskjemaet, så setter vi en grense for maksimum tilgjengelig effekt.
  • Strømstøtten følger myndighetenes støtteordninger.