| Artikler

Støtte til lading av elbiler

Mange norske byer ønsker å aktivt bidra til at flere får nullutslippsbiler - og nå har enkelte byer også støtteordning for lading av elbiler i borettslag og sameier!

Støtte til lading av elbiler

Hvorfor støtteordning?

Tilskuddene skal gå til oppgradering/etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner. Støtteordningene skal bidra til å få ned utslipp av klimagasser, ved at flere får mulighet til å gå fra bensin- og dieselbil til elbil.

Ulike kriterier

Det er mange ulike kriterier for å søke støtte til lading av elbiler, men primært handler det om de som ønsker ladeanlegg i borettslag eller sameier. Bygg som er under oppføring kan heller ikke søke om tilskudd. Man må også sørge for å søke om tilskudd før man man bestiller materialer og tjenester. Størrelsen på tilskuddene varierer også fra by til by, men de fleste byer har en maksimalt støttebeløp på kr 100 000,- per boligselskap.

Flexiladeanlegg fra Grønn Kontakt

Grønn Kontakt tilbyr rådgivning og veiledning for å finne den beste løsningen for borettslag eller sameie, samt være behjelpelig med å utarbeide et kostnadsfritt tilbud som trengs for å søke om støttetiltak. Ta kontakt med oss i dag for et uforpliktende tilbud!

Disse kommunene har støtteordninger