| Artikler

Sørger for at prosjektene går som de skal

Tor-Andre Lønning jobber som teamleder for smartlading hos Mer, hvor han og teamet jobber med å installere smarte og fremtidsrettede ladeanlegg for sameie, borettslag og bedrifter.
Sørger for at prosjektene går som de skal

Leder prosjekter for utbygging av ladeanlegg

– En vanlig arbeidsdag for meg er å sørge for at prosjektene går som de skal for både våre underleverandører og kunder, forteller Tor-Andre.

Sammen med de andre på teamet jobber han med å bygge ladeanlegg hjemme i borettslag og sameier, på arbeidsplasser og offentlige parkeringsplasser. Dermed er det mye som skal planlegges og koordineres for å sikre at prosjektene blir gjennomført på en god måte.

Får ting til å skje

– Min største styrke er at jeg har stor arbeidsmengde, gir meg sjeldent og får ting til å skje, sier han.

I Mer er det ofte høyt tempo og mye som skjer, og man har gjerne mange baller i lufta samtidig.

Sørger for at prosjektene går som de skal

Elbil- og ladebransjen er i rask endring, noe som krever at man stadig må omstille seg og finne nye løsninger.

– Det beste med å jobbe i Mer er at vi er fremoverlent i en tid hvor dette er en stor fordel. Det er mye som skjer i dag, og det er mye som vil skje i tiden fremover, avslutter Tor-Andre.