| Artikler | Ladeanlegg

Slik bygger vi våre ladeanlegg

Det er fort gjort å tenke at et ladeanlegg er et ladeanlegg, som bygges helt like uansett. Så enkelt er det faktisk ikke – det finnes nemlig et drøss av ulike måter å gjøre det på!

Slik bygger vi våre ladeanlegg

 

I Mer er vi ikke redde for å si at vi bygger skikkelig bra ladeanlegg til en innmari god pris – men hva betyr det egentlig?

Elbillading i borettslag og sameie er fortsatt nytt for mange, og det kan være vanskelig å navigere jungelen av ulike leverandører, vanskelig terminologi (heldigvis har vi laget en ordbok for nettopp dette), samt et spekter av ulike varianter og priser. Det kan rett og slett være vanskelig å forstå hva som skiller et bra ladeanlegg fra et dårlig ladeanlegg, og hvor mye det egentlig har å si.

Derfor har vi laget denne artikkelen om hvordan vi bygger våre ladeanlegg og hvorfor, slik at du kan forstå hva det betyr i praksis for ditt borettslag eller sameie.

 

Innhold:
Hvilke faktorer er viktig?
Infrastrukturen blir til
Høyest mulig effekt ved samtidighetsfaktor 1
Kabler og kabelgate
Dynamisk lastbalansering
Skalerbart og fremtidsrettet
Valg av hardware
Ladebokser med OCPP
En god controller
Betalingsmodell
Eie eller leie?
Mulighet for offentlige ladere
Drift og kundeservice
Oppsummering

 

Hvilke faktorer er viktig?

Vi har stor tro på at det er viktig å skreddersy og tilpasse ladeanlegg til hver enkel kunde. Ulike borettslag/sameier kan vektlegge ulike faktorer, og dermed er ikke nødvendigvis én standard løsning bra for alle.

Allikevel erfarer vi at de fleste har disse faktorene høyt opp på prioriteringslista: effekt, pris, skalerbarhet, enkelhet, trygghet og drift. I tillegg mener vi det er noen ekstra ting som er viktig for at et ladeanlegg skal bli ekstra godt: at det ser bra ut, at det er rustet for fremtidens behov og at det er smart. Vi går naturligvis gjennom disse faktorene i denne artikkelen, slik at du vet hvordan vi i Mer jobber med og forholder oss til dem.

 

Infrastrukturen blir til

Infrastrukturen i et ladeanlegg er alt som gjøres før ladeboksene er klar til å monteres og kobles opp mot anlegget. Dette innebærer blant annet å koble seg opp på det eksisterende strømnettet, installere skinner og kabelgate, få på plass internett, samt montere og programmere controller. I noen prosjekter må det også utføres gravearbeid og/eller koble på ny trafo. Med andre ord: det er en stor jobb som legger grunnlaget for hele ladeanlegget.

Dette legger vi vekt på når vi bygger infrastruktur:

 

Høyest mulig effekt ved samtidighetsfaktor 1

De aller fleste ønsker et ladeanlegg som har god ladehastighet – uavhengig av hvor mange biler som lader samtidig. For å vite nøyaktig hvor rask ladehastighet et anlegg leverer, må man se på hvilken effekt det gir ved samtidighetsfaktor 1.

Hva er samtidighetsfaktor?
Samtidighetsfaktor er enkelt forklart sannsynligheten for at alt er på samtidig og strømnettet blir maks belastet. Når vi snakker om ladeanlegg, benytter vi samtidighetsfaktor = 1 for å oppgi effekt (kW) dersom alle lader bilen samtidig. Dette er nyttig å vite for å sikre at ladehastigheten ikke blir så lav at beboere ikke får ladet bilene sine når de har behov for det. Med andre ord: jo høyere effekt ved samtidighetsfaktor 1, jo bedre.

I Mer har vi et mål om å alltid bygge ladeanlegg med minimum 2,5kW ved samtidighetsfaktor 1. Det er noen som mener at dette ikke er nødvendig fordi sjansen er liten for at alle skal lade samtidig og derfor nøyer seg meg rundt 1,5kW, men det er viktig å huske på at behovene vil endre seg i fremtiden når enda flere kjører elbil. Dermed mener vi at 1,5kW stort sett ikke er godt nok.

Hvor høy effekt man kan oppnå ved samtidighetsfaktor 1 avgjøres av en del ulike faktorer, blant annet hvor mye tilgjengelig kapasitet det er i bygget, antall parkeringsplasser, kabler, om man trenger større trafo eller ei, samt om det er mulig å benytte seg av dynamisk lastbalansering.

 

Kabler og kabelgate

Når det kommer til hvilke kabler som benyttes og hvordan disse legges opp, ser vi stor forskjell innad i bransjen. Det er svært vanlig å bruke flatkabel som kan skrus direkte på vegg. Dette er veldig enkelt å legge opp for montørene, og kan i mange tilfeller være kostnadsbesparende.

Allikevel ser vi et par problemer med bruk av flatkabel:

  1. Flatkabel kan maksimalt belastes med 63A, noe som gir en begrensning i effekt på 43,5kW eller 25kW (avhengig av om strømnettet er på 400V eller 230V) Det gjør at det er begrenset hvor mange ladebokser det er hensiktsmessig å koble opp på én og samme flatkabel.
  2. Det vanskeliggjør rettferdig fordeling av effekt. La oss si at et 230V ladeanlegg har 20 parkeringsplasser. Gitt vår standard på 2,5kW effekt per p-plass vil dette gi 10 ladepunkter på hver flatkabel (63A). Da kan man risikere at det er mange som lader på den ene flatkabelen, og veldig få som lader på den andre. Brukerne på de forskjellige flatkablene vil oppleve store forskjeller i effekt – og dermed stor forskjell i ladehastighet. Dette synes vi er uehldig og unødvendig, såfremt det finnes andre løsninger.

 

Dette gjør at vi mener at flatkabel i de fleste tilfeller ikke er en spesielt fremtidsrettet løsning. Hva bruker vi, lurer du kanskje på?

Vi mener skinner er den beste løsningen. Skinner gjør det mulig å fordele all tilgjengelig effekt direkte fra hovedtavlen, i tillegg til at det gir et pent og ryddig uttrykk i parkeringsgarasjen. Nå er det ikke alltid skinner er mulig eller estetisk riktig å installere, og i de tilfeller vil vi sammen med elektroinstallatør finne den beste løsningen uten bruk av skinner. Du skal være trygg på at infrastrukturen vi leverer gir den beste løsningen som er tilgjengelig for dere.

Slik bygger vi våre ladeanlegg

 

Dynamisk lastbalansering

Når det kommer til å få mest mulig ut av tilgjengelig kapasitet og bygge et ladeanlegg som tåler fremtidens behov, er dynamisk lastbalansering helt essensielt. I motsetning til vanlig lastbalansering som tar utgangspunkt i en gitt mengde strøm for ladeanlegget og fordeler dette mellom laderne, benytter dynamisk lastbalansering seg av den til enhver tid ledige effekten i bygget. Forskjellen ligger i at et dynamisk laststyrt anlegg kan benytte langt mer kapasitet i bygget, og med det sikre et mye bedre ladeanlegg for brukerne uten at det koster noe ekstra –snarere tvert imot!

Med dynamisk lastbalansering kan man spare mye penger ved å unngå oppgraderinger av det eksisterende strømnettet, men samtidig få et ladeanlegg som gir god effekt og tåler økt bruk. Vi kunne skrevet langt og lenge om alle fordelene med dynamisk lastbalansering og hvorfor vi mener det hører hjemme i ethvert ladeanlegg, men da ville dette blitt en veldig lang artikkel. Om du ønsker å lære mer, anbefaler vi deg å ta en titt på vår artikkel: hva er dynamisk lastbalansering?

 

Skalerbart og fremtidsrettet

Som nevnt tidligere er det viktig å ikke bare ta hensyn til nåværende behov, men også de fremtidige behovene. Norge har et mål om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler, og dermed er det rimelig å anta at stadig flere av naboene dine vil skaffe seg elbil i tiden fremover.

Hvordan kan man egentlig sikre at et ladeanlegg er fremtidsrettet? Jo, ved å sørge for at det er enkelt å installere nye ladepunkter og at det er nok tilgjengelig effekt til alle (som vi har vært innom med kabling og dynamisk lastbalansering).

Vi anbefaler derfor å legge opp infrastruktur til alle parkeringsplasser, slik at det er enkelt for beboere å bestille sin egen ladeboks i ettertid – uten at man må utvide hele ladeanlegget, noe som kan bli veldig kostbart.

 

Valg av hardware

Når infrastrukturen er på plass, er det på tide å koble opp ladebokser og annet elektrisk utstyr. Disse tingene synes vi er viktige for å bygge et solid ladeanlegg:

 

Ladebokser med OCPP

I Mer forsøker vi å unngå proprietære løsninger som låser borettslaget/sameiet til en produsent, produkt eller økosystem. Vi ønsker at våre kunder skal bli hos oss fordi de har lyst og er fornøyde, ikke fordi de må.

Derfor bruker vi ladebokser med OCPP som kan driftes av «hvem som helst». Vi unngår ladebokser hvor OCPP går gjennom produsentens egen skytjeneste, da vi mener dette låser kunden til produsenten og dermed gir kunden mindre fleksibilitet. Vi ønsker nemlig å benytte de beste ladeboksene på markedet helt uavhengig av merke eller modell, og synes derfor det er dumt dersom anlegget blir låst til kun én produsent.

Slik bygger vi våre ladeanlegg

En god controller

Controlleren er selve hjertet i et godt ladeanlegg. Det er denne som kobles i sikringsskapet for å kontrollere strømmen som benyttes til lading. Det finnes mange ulike controllere som alle har sine fordeler, men vi har utviklet vår egen. Vår controller har fått navnet MaksiMer, og tar seg blant annet av den dynamiske lastbalanseringen.

En god controller er viktig for å sikre at ladeanlegget er trygt, fordeler strømmen effektivt og kan administreres på en god måte.

 

Betalingsmodell

Det er ingen tvil om at et ladeanlegg er en stor kostnad for et borettslag eller sameie, og det kan ofte være vanskelig å vite hvordan man skal betale for moroa. Dermed oppstår det fort noen spørsmål om hvilken betalingsmodell man bør gå for, hvem skal betale hva og hva blir mest rettferdig for beboerne?

 

Eie eller leie?

Det er i hovedsak to ulike betalingsmodeller når det kommer til ladeanlegg: eie eller leie. Begge har sine fordeler og ulemper, selv om vi i Mer synes at det alltid er mest fornuftig å eie ladeanlegget selv.

Når man eier et ladeanlegg, tilhører infrastrukturen borettslaget eller sameiet. De har kjøpt hele løsningen, og står fritt til å gjøre som de vil når det kommer til prising, valg av leverandør og drift. Det blir ingen overraskelser, det er ingen bindinger og det er forutsigbart for alle som er involvert. Den eneste ulempen er at det er en stor engangsinvestering – men selve verdiøkningen er langt høyere enn investeringen, og således en veldig god investering.

Dersom man leier et ladeanlegg slipper man den store investeringen, men betaler heller et høyere månedsabonnement. Dette skal nedbetale både infrastruktur og ladebokser. Ulempen med å leie er at man blir bundet til en leverandør, månedsavgiften er høy, totalprisen blir dyrere enn å eie, samt at beboere som ikke har egen ladeboks også blir tvunget til å inngå abonnement.

 

Mulighet for offentlige ladere

En av fordelene med at vi har et landsdekkende ladenettverk, er at våre kunder som kjøper ladeanlegg har mulighet til å gjøre felles ladeplasser tilgjengelig i vårt ladekart. Det betyr at laderne kan gjøres og benyttes av flere enn bare beboerne.

Dette er en fin måte å øke bruken av laderne, og dermed øke den eventuelle inntjeningen på ladeanlegget.

Slik bygger vi våre ladeanlegg

 

Drift og kundeservice

Selv den beste ladeløsning trenger litt omsorg og pleie i ny og ne. Først og fremst må man passe på at anlegget administreres på en god måte, for eksempel ved fakturering eller når nye beboere skal koble seg opp. Videre må ladeanlegget vedlikeholdes jevnlig for å sørge for at alt er i tipp topp stand. Sist, men ikke minst, er det viktig at beboere får hjelp og veiledning når de trenger det.

Dette er selvfølgelig en del av løsningen vi tilbyr våre kunder, slik at styret ikke trenger å få ekstra arbeid i forbindelse med ladeanlegget. De kan sende alle laderelaterte henvendelser videre til oss, så ordner vi opp og passer på at alt fungerer som det skal! Vår kundeservice er åpen døgnet rundt, slik at beboerne kan føle seg trygge på at de kan nå oss – uansett når på døgnet det måtte være.

 

Oppsummering

Nå har vi nettopp tatt deg med på en rundtur av hva vi mener at kjennetegner en god ladeløsning – og hvordan vi bygger våre ladeanlegg deretter. Etter mange år i bransjen har vi gjort oss mange gode og viktige erfaringer, og har stor tro på at produktet vi leverer er et trygt og smart valg for ditt borettslag eller sameie!

Har du noen spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat?