| Aktuelt | Pressemelding

Sammen om grønn samfunnsutvikling!

Grønn Kontakt er nå medlem av Klimapartnere, et nettverk som jobber for å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

– Klimapartnere og mange av våre virksomheter jobber med å få stadig mer av transportsektoren over på fornybare og utslippsfrie løsninger. Det er derfor svært gledelig at en stor norsk aktør innen ladestasjoner og ladeinfrastruktur nå er med i Klimapartnere, forteller Torstein Thorsen Ekern, prosjektleder for Klimapartnere Agder.

– Det grønne skiftet og grønn næringsutvikling er kjernen i det vi jobber med, og vi er derfor glade for å kunne bidra med vår kompetanse og erfaring inn i nettverket, sier Hanne Watts, Markedssjef i Grønn Kontakt.

I dag omfatter samarbeidsnettverket på Agder 50 partnerbedrifter som tilsammen har rundt 25 000 ansatte. Andre partnere i nettverket er blant annet DNB, Bulk Infrastructure, Agder Energi & Teknova.

– Samarbeidet gjør at vi også kan hente erfaring fra øvrige partnere og vi gleder oss over å kunne jobbe enda tette med andre bedrifter om klimaspørsmål og grønn verdiskapning, sier Watts.

– Vi ser frem til å jobbe sammen med Grønn Kontakt for å fortsette den positive utviklingen med å elektrifisere bilparken, avslutter Ekern.

Om Klimapartnere

Klimapartnere er et nettverk av offentlige og private bedrifter med mål om å redusere klimautslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling.

50 bedrifter er med i nettverket – dette representerer over 25000 ansatte.

Fra 2015 til 2016 ble utslippene fra Klimapartnere samlet redusert med 17 %.

Sammen om grønn samfunnsutvikling!