| Artikler | Pressemelding

Lad elbilen med ren energi hos Mer

I Mer har vi satt oss et ambisiøst mål – nemlig at vi skal gjøre det å reise miljøvennlig enkelt og tilgjengelig for alle. Det betyr at når du lader bilen din på en av våre offentlig tilgjengelige ladestasjoner, får du ren fornybar energi rett på batteriet. Men hvordan kan vi egentlig garantere dette?

1. Hva er opprinnelsesgarantier?

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Det er en frivillig merkeordning slik at du som forbruker får muligheten til å velge produksjonskilde på din strøm, typisk valget mellom fornybar og ikke-fornybar elektrisitet (Statkraft).

Én opprinnelsesgaranti tilsvarer 1000 kilowattimer produsert elektrisitet. I utgangspunktet påvirker ikke opprinnelsesgarantiordningen salget av elektrisitet direkte, og den kan heller ikke påvirke flyten i nettet. Derimot kan du som forbruker støtte produksjonen av fornybar energi og dermed bidra til å øke etterspørselen.

2. Hvordan kan vi garantere ren energi?

Opprinnelsesgaranti er altså en merkeordning for elektrisitet som dokumenterer at en mengde kraft er produsert fra en spesifikk kilde, men kan ikke endre flyten direkte i strømnettet.

Mer er eid av Statkraft – Europas største produsent av fornybar energi. Gjennom vår eier gjør vi direkte kjøp av opprinnelsesgarantier fra Mår Kraftverk i Telemark. Vi kan dermed garantere at den strømmen du mottar på våre offentlig tilgjengelige ladere, kommer fra dette vannkraftverket.

Så neste gang du er på elbiltur og trenger litt positiv energi – vet du at når du lader hos Mer, får du 100% fornybar energi på batteriet!