| Aktuelt | Pressemelding

Nå kommer ladestasjonene for tungtransporten

Innen seks år skal alle nye lastebiler være utslippsfrie. Med tilslag fra Enova begynner ladeselskapet Mer nå å bygge ladestasjonene som skal gjøre det mulig.
Nå kommer ladestasjonene for tungtransporten

– De første offentlige ladestasjonene vil være på plass allerede innen halvannet år, sier Lars Thomas Sønningdal, leder for marked og forretning i Mer.

 

– Nå intensiveres elektrifiseringen av tungtransporten her til lands. Det som skjer nå, er helt avgjørende for at Norge skal nå regjeringens mål om nullutslipp innen 2030.

Det sier Lars Thomas Sønningdal, leder for marked og forretningsutvikling i Mer – et av landets ledende ladeselskaper, med base i Kristiansand.

14. desember ble det kjent at Mer er blant de fem ladeoperatørene som får innvilget tilskudd til etablering av til sammen 19 offentlige ladestasjoner reservert tunge kjøretøy. Ladestasjonene skal bygges langs hovedveiene mellom Oslo, Svinesund, Trondheim, Bergen og Stavanger.

Elektrifiseringen skyter fart

Tilskuddet fra Enova på til sammen 60 millioner kroner, har til hensikt å få fortgang i elektrifiseringen av nytte- og tungtransporten. Regjeringens mål er at alle nye biler, inkludert lastebiler, skal være utslippsfri eller gå på biogass innen 2030.

– Nå blir det mulig å bruke elektriske lastebiler på de lengre transportetappene og der hvor kjøretøyene har en daglig kjørelengde utover kjøretøyets forventede rekkevidde, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova i en pressemelding i forbindelse med tildelingen.

Mer skal bygge ladestasjoner på Jessheim, som ligger rett ved logistikknutepunktet Gardermoen, samt på Svinesund, som er den desidert største inngangsporten for veitransport mellom Norge og utlandet.

– Det koster mye å bygge opp denne infrastrukturen, og for oss som ladeoperatører er det en ulønnsom investering så lenge det ikke er flere tunge elbiler på veiene. Med dette tilskuddet får vi, i selskap med flere sterke aktører i ladebransjen, anledning til å komme etterspørselen i forkjøpet, sier Sønningdal.

Bransjen venter

Nå kommer ladestasjonene for tungtransporten

Ingelin Noresjø, programleder Grønt landtransportprogram

– Dette er vi mange som har ventet på. Vi får ikke et grønt skifte med røde tall, sier Ingelin Noresjø, programleder for Grønt Landtransportprogram, som gleder seg over Enovas første tildeling til ladeoperatørene.

– Det er ingen tvil om at mangel på offentlig ladeinfrastruktur er den største hindringen for omstilling til utslippsfri transport. Alle transportører hos oss peker på dette. Ladeoperatørenes innsats er helt avgjørende for at vi skal klare å omstille transportsektoren og kutte utslipp, fortsetter hun.

Noresjø mener imidlertid at klimamålene for 2030 er fullt mulig å nå.

– Mitt håp, som representant for hele verdikjeden innen transport, er at tildelingene skal framskynde bruk av utslippsfrie kjøretøy over hele Norge, og at Mer og andre lykkes i å gjøre brukeropplevelsen så positiv at overgangen fra diesel til el går tilnærmet smertefritt, sier Noresjø.

Dette er saken kort oppsummert:

Mer er en av landets fremste ladeoperatører, med over 950 lyn- og hurtigladere for personbiler, fordelt på rundt 300 lokasjoner.

Nå er selskapet tildelt Enova-tilskudd til to nye ladestasjoner for tungtransporten. Anleggene skal stå ferdig innen juni 2025, på Jessheim og Svinesund. Circle K, St1, Tungbil Lading og Fastcharge er de andre aktørene som har fått tilslag i denne runden. Tilsammen skal det bygges 19 kraftfulle ladestasjoner med totalt 108 ladepunkter.

Tilskuddsordningen er et initiativ for å få fortgang i elektrifiseringen av nyttetransporten, og i tråd med regjeringens mål om at alle nye lastebiler innen 2030 skal være utslippsfri.