| Artikler | Borettslag og sameie | Ladeanlegg

Nå har du rett på elbillading i borettslaget

Fra 1. januar ble det lovfestet at alle andelseiere i borettslag har laderett på sin parkeringsplass. Dermed blir det enklere for deg som beboer å skaffe elbillading der du bor!

Nå har du rett på elbillading i borettslaget

Siden 2017 har det vært laderett i sameier – men med noe usikkerhet om hvordan det faktisk skal gjennomføres i praksis. Da Stortinget i slutten av november 2020 vedtok at også borettslag skulle få rett til elbillading, ble det samtidig vedtatt at regelverket måtte forenkles. Nå gjelder den samme laderetten både for borettslag og sameier.

Dette betyr laderetten for deg

Alle som har rett til å parkere på eiendommen til borettslaget eller sameiet de bor i, uavhengig om det er på egen parkeringsplass eller felles område, har rett til å kunne lade elbilen sin hjemme. Det vil si at du nå kan skaffe et eget ladepunkt til din parkeringsplass eller kreve at det blir etablert et felles ladetilbud.

Dersom du ikke har fast parkeringsplass er det opp til styret hvor ladepunktet skal settes opp – og det er viktig å merke seg at dette ikke vil bli din faste plass.

Kan styret nekte?

Det må innhentes samtykke fra styret før du kan sette opp ladepunkt, og i noen tilfeller kan styret si nei. Dette kan de kun gjøre dersom det foreligger saklig grunn, og bevisbyrden ligger hos styret. De kan også sette krav til bruk av spesifikke ladebokser, slik at boligselskapet kan bygge et helhetlig ladeanlegg med lastbalansering og fordeling av strøm.

Noen eksempler på saklig grunn kan være:

  • Brannfare og sikkerhet. Rapporten «lading av elbil i parkeringsgarasje» gjennomført av DSB konkluderer derimot klart med at det ikke er noe som tyder på at lading av elbil fører til økt risiko for brann såfremt det er bygget i henhold til gjendende regelverk. Dermed kan det bli vanskelig for styret å dokumentere at ditt ladepunkt vil gi økt brannfare.
  • Kostnadene blir for store. Styret har maks lov til å ta opp økonomiske forpliktelser på halvparten av grunnbeløpet i folketrygden, ca 50 000kr, per beboer. Dersom borettslaget eller sameiet allerede har mye lån eller dårlig økonomi, kan det anses som saklig grunn å nekte for beløp også lavere enn dette.
  • Det finnes allerede et etablert ladetilbud. Dersom det finnes et ladeanlegg fra før, kan styret nekte deg å installere en privat lader med grunnlag i at det allerede finnes eksisterende ladetilbud. Har du egen plass, kan det være du blir nødt til å benytte deg av samme leverandør.

Nå har du rett på elbillading i borettslaget

Privat elbillader eller felles ladeanlegg?

Det finnes mange mulige ladeløsninger for borettslag og sameier, og nå kan man i teorien risikere et skikkelig sammensurium av ulike elbilladere i samme parkeringsanlegg.

For mange vil det være fristende å ringe den lokale elektrikeren og få ham til å installere en privat lader som kobles rett på det elektriske anlegget. Det er jo både kjapt og enkelt! Samtidig vil dette kunne by på problemer. Først og fremst blir det nok ikke spesielt populært å lade bilen med felles strøm som betales av alle beboerne. I tillegg kan det være problematisk med flere private ladere, da disse ikke tar hensyn til hverandre og anlegget kan bli overbelastet.

De fleste leverandører av ladeanlegg har i dag lastbalansering, noe som i seg selv bør være en god nok grunn til å prioritere et felles ladeanlegg i borettslaget eller sameiet. Da er man sikret at ladeanlegget tilpasser seg den ledige kapasiteten på nettet, og fordeler dette likt mellom bilene som lader. Dermed blir det ikke noe problem dersom flere lader samtidig.

Med et felles ladeanlegg blir det som regel lagt opp infrastruktur til alle parkeringsplassene, slik at det i ettertid er enkelt å montere flere ladebokser. Flere ladeleverandører tar seg også av hele prosessen med strømavlesing og fakturering, slik at det faktisk er de som lader som må betale for strømmen de bruker.

Med andre ord: du får gjort nytta med en privat lader på egen parkeringsplass, men det er lite gunstig dersom dere er flere som ønsker elbillader. Derfor vil det være fornuftig å ta en prat med styret om mulighetene for å skaffe et felles ladeanlegg, og deretter høre med de andre i borettslaget/sameiet om hvem flere som ønsker ladepunkt.

Det finnes ulike løsninger for felles ladeanlegg, blant annet at borettslaget/sameiet kjøper hele anlegget og drifter det selv, kjøper og setter ut driften, eller leier/leaser anlegget for en viss sum i måneden. I Mer har vi troa på at det å eie eget ladeanlegg er til fordel for alle beboerne.

Hvordan fordeles kostnadene på elbilladingen?

Det er ingen egne bestemmelser i loven som regulerer fordelingen av kostnadene til ladepunkter. Allikevel er det slik at investeringer som er nyttige for alle beboerne, slik som en eventuell oppgradering av strømnettet, fordeles som felleskostnader i borettslaget eller sameiet. Det samme gjelder også for selve infrastrukturen til ladeanlegget, slik som å legge ut kabler og gjøre klart til ladebokser, fordi det vil skape en verdiøkning for alle boligene.

Dersom du har egen parkeringsplass, er det du selv som må betale for selve ladeboksen. Det samme gjelder strømmen du bruker under lading.

Har du flere spørsmål om elbillading og ladeanlegg i ditt borettslag eller sameie? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre!