| Inspirasjon | Ladeanlegg | Næring

Miljøvennlig med elbillading for ansatte!

Like utenfor Kristiansand ligger Returkraft - et energigjenvinningsanlegg som produserer 95GWH elektrisk kraft hvert år. Returkraft brenner - bokstavelig talt - for miljøet!

Miljøvennlig med elbillading for ansatte!

Like utenfor Kristiansand ligger energigjenvinningsanlegget Returkraft, en bedrift som bokstavelig talt brenner for miljøet. Anlegget produserer årlig 95GWh med energi ved å brenne over 130 000 tonn med restavfall. Dette tilsvarer strømforbruket til ca. 5000 husholdninger, i tillegg til at de produserer fjernvarme som kan gi varmt vann og oppvarming til 12.000 boliger og bedrifter.

Som miljøvennlig bedrift var Returkraft tidlig ute – allerede i 2015 fikk Returkraft sin aller første ladestasjon for elbil som var tilgjengelig for både ansatte og besøkende.

– Vi ønsker å tilrettelegge for de ansatte å ta miljøbevisste valg, og vi har derfor svært mange ansatte som kjører elbil til og fra jobb, sier Ketil Bergmann, HMS- og kvalitetsleder ved Returkraft.

– Behovet for flere ladepunkt økte og vi fikk oppgradert anlegget, forteller han videre.

Det nye Flexiladeanlegget, som er tilgjengelig for både ansatte og besøkende, består i dag av 14 Flexiladere som blir flittig brukt.

– Vi har tilrettelagt for de ansatte med gratis lading, men det var viktig med mulighet for betalings løsning, da det er mane andre som bruker ladestasjonen utover de ansatte, forteller Bergmann og avslutter:

– Samarbeidet med Grønn Kontakt har vi vært veldig fornøyd med!

Bestiller du Flexilader fra Grønn Kontakt, får du en fremtidsrettet, skalerbar og smart ladeløsning ferdig installert til din bedrift.