| Referanser | Borettslag og sameie | Ladeanlegg

Mer var et riktig valg for oss

Nå kan beboerne i det eldre leilighetskomplekset i Drammensveien endelig lade elbilene sine i garasjeanlegget.

Mer var et riktig valg for oss

– Flere av beboerne i sameiet vårt har allerede kjøpt elbil, eller så har de planer om det. Derfor var det helt naturlig å legge til rette for elbillading her, sier Olav Bergsaker.

Han er styreleder i et sameie i Drammensveien i Oslo, bestående av 21 leiligheter i et bygg fra 1975. Da leilighetsbygget ble oppført var det ingen som snakket om elbiler, i dag derimot, er situasjonen snudd på hodet.

– Vi har egne plasser i en felles parkeringskjeller, og i vinter la Mer klar infrastrukturen her. Dermed kan alle som ønsker det få installert hjemmelader på sin plass.

Syv beboere kjøpte og fikk installert laderen umiddelbart, mens det er enkelt for resten å gjøre det samme ved behov.

– Enn så lenge er det nok bare to-tre som benytter seg av laderen jevnlig, men vi vet jo at det bare blir flere og flere elbiler. Det er også åpenbart at det vil ha en merverdi å ha ladeanlegg i parkeringskjelleren hvis noen skal selge, poengterer styrelederen.

Vurderte ulike tilbydere

Bergsaker forteller at de søkte råd hos Elbilforeningen og vurderte flere konsepter og ulike tilbydere før de bestemte seg for Mer.

– Mer var prisgunstige og hadde en samlet leveranse som gjorde det enkelt for oss som sameie. De har vært profesjonelle og enkle å forholde seg til hele veien; fra kontraktsfasen til installasjonen, og i etterkant.

Styrelederen mener også at de fikk gode svar på spørsmål som dukket opp underveis, og han opplever at prosessen har foregått uten noen som helst problemer. Derfor er han heller ikke redd for å anbefale dem til andre:

– Mer gjorde det de skulle til avtalt tid, og det var minimal belastning og ulempe for oss som bor her. Jeg kan uoppfordret si at jeg er glad vi valgte dem.

Mer var et riktig valg for oss

Slik fungerer det

Det er Mer som har stått for all utbygging og tilrettelegging i parkeringskjelleren i Drammensveien. Infrastrukturen er på plass, noe som betyr at det er klarlagt for elbil-lading frem til hver eneste parkeringsplass. Så er det opp til hver enkelt beboer å velge om de ønsker å koble seg på eller ei.

– Det er sameiet som har bekostet utbyggingen av selve anlegget, så betaler beboerne for selve ladeboksen. Men vi ordner montering og alt det praktiske slik at det bare er å putte i kontakten, sier Ola Granerud, salgsansvarlig i Mer.

Alle laderne er koblet direkte til sameiets strømmåler, men Mer tar arbeidet med å måle og belaste hver enkelt beboer for deres reelle strømforbruk. Prisen per kilowattime avgjøres av sameie, men settes så tett opp mot forventet strømpris som mulig.

– Sameiet betaler for strømforbruket til sin strømleverandør, mens vi fakturerer hver enkelt beboer for faktisk bruk. Målet er at ladeanlegget skal gå i null, altså at sameie verken skal ha utgifter eller tjene på bruken. Erfaringsmessig så kan det hoppe litt opp og ned fra måned til måned, men det jevner seg ut over tid.

Riktig dimensjonert

Et like viktig poeng er at selve ladeanlegget dimensjoneres etter forventet bruk, og til den reelle strømkapasiteten som allerede finnes i bygget.

– Helt enkelt så måler vi hvor mye strøm bygget normalt bruker til enhver tid, og så bygger vi anlegget deretter. Det blir kanskje litt teknisk, men dersom alle lader samtidig så er tommelfingerregelen at alle skal få minimum 2,5 – 3 kilowattimer.

Det betyr at dersom alle lader samtidig, i et tidsrom hvor det gjerne også er stort strømforbruk forøvrig, vil det ta litt lenger tid å lade bilen enn om natten, når forbruket er lavere.

– Vi kaller det samtidsfaktor, og det betyr at vi setter opp anlegget på en måte som utnytter byggets faktiske kapasitet på best mulig måte.

Mer skiller seg også fra konkurrentene ved at det benyttes tykkere kabler for å dra mest mulig strøm ut av den kapasiteten som finnes.

– Dermed blir engangskostnad for investering beskjeden sammenlignet med om hele strømanlegget måtte oppgraderes, og ikke minst – det blir tilpasset behovet både nå og fremover.

Og hvis du har gjester på besøk, kan de naturligvis også låne laderen din, understreker han.

– Hvis gjestene er kunder hos Mer så kan de benytte sin brikke, eller så kan de låne brikken din slik at du blir belastet. Tanken er hele veien at det skal være enkelt og praktisk å velge et ladeanlegg fra Mer.