| Aktuelt | Pressemelding

Mer sitt perspektiv på utbygging av hurtigladenettverket

Med straks over 400 000 elbiler på norske veier, settes det søkelys på hurtigladenettverket og utbyggingstakt. Vår CEO Kristoffer Thoner gjestet nylig E24-podden for å gi Mer sitt perspektiv på hurtigladenettverket, utbyggingen - og videre planer ut over Norges grenser!

Mer sitt perspektiv på utbygging av hurtigladenettverket

Norge – kjent som pioneren innen elbil og elbillading

Over 19 000 elbiler har blitt solgt i Norge så lagt i år, og vi passerer snart 400 000 elbiler registrert i Norge. Hver andre bil som blir solgt i Norge er en elbil – og med den raskt økende elbilflåten, kommer også behovet for et godt utbygd ladenettverk. Vår CEO Kristoffer Thoner gjestet nylig E24-podden for å snakke om hurtiglading og Mer sitt perspektiv på utbyggingen av ladenettverket i Norge. Ansvarlig for myndighetskontakt i NAF, Thor Egil Braadland, gjestet også og kom med deres syn på utviklingen og utbyggingen i Norge.

Klikk her for å lytte til podcast episoden

– Tallene for elbilsalget i mars viser at over 50% av bilene som blir solgt, er elbil. Når du kombinerer nullutslippsbiler og hybridbil salget, ser man at de har en total markedsandel på mellom 80-90%, sier Thor Egil Braadland, ansvarlig for myndighetskontakt i NAF.

– Vi er foreløpig litt bak skjema med tanke på 2025 målet, men det er fortsatt tidlig i 2021. Vi tror at mange – spesielt familier – sitter og venter på de mange og flotte elbilmodellene som kommer senere i år, konstaterer han.

NAF slipper straks deres årlige rapport som også omhandler elbil og ladenettverk. Forbundet har der beregnet seg frem til at Norge trenger 1100 nye hurtigladere omkring i landet, for å kunne håndtere den eksisterende flåten med elbiler.

– Basert på elbilsalget, kjøremønster, forbruk, ladekapasitet og -tid har vi beregnet at nettverket må utvides med 1100 ladere for å møte dagens behov. Vi mener at ladeoperatørene er for konservative i utbyggingen deres, sier Braadland.

Elbil markedet i Europa er fortsatt umodent – men vil endre seg drastisk og fort! Fra EU sin Green Deal til bilprodusenter som konstaterer at de kommer til å gå helelektrisk – det skjer mye nå. Og vi er klare til å ta våre erfaringer fra Norge og inn i nye markeder!

– Kristoffer Thoner, CEO Mer

Mer sitt perspektiv på utbygging av hurtigladenettverket

Hva utgjør en god lokasjon for ladestasjon?

Mer Norge baserer sin utbygging og etablering av ladestasjoner etter det prinsippet at det skal være kommersielt lønnsomt – fremfor at det skal baseres på subsidier. Med ladere fra Mandal i sør til Tromsø i nord – er de aller fleste ladestasjonene bygget og etablert ved hjelp av egne midler – med den hensikt om at ladestasjonen skal bli lønnsom innen kort tid. Kristoffer Thoner forklarer.

– Før vi etablerer en ladestasjon, gjør vi en rekke vurderinger – slik som trafikken, kundegrunnlaget, finnes det allerede elektrisk infrastruktur og hva er eventuelt kostnadene for å oppgradere dette, og ikke minst fasiliteter på lokasjonen. Vår strategi er at ladestasjonen skal bli kommersiell lønnsom og som vi har erfart, er dette faktorer som spiller en svært viktig rolle, sier Thoner og fortsetter:

– Jeg tror at vi må erkjenne at noe kø på enkelte ladere vil oppstå til tross for vår beste innsats – og det er også vanskelig å unngå kø på utfartsdager i forbindelse med ferier.  På et generelt grunnlag er hverdagen med elbil i Norge mye enklere nå – spesielt rundt korridorene og i de større byene, sier han.

– Vi synes at ladeoperatørene er konservative når de bygger ut sitt nettverk og vi er skeptiske til utsagn om at operatørene ønsker å tjene penger fra dag én, sier Braadland og utdyper

– I følge våre beregninger og undersøkelser, har 4 av 10 ikke tilgang til ladere hjemme. Det betyr at de må lade en annen plass, og derfor mener vi blant annet at etablering av 1100 ladere er rimelig.

– Hos oss i Mer etablerer vi og utbygger ladenettverket ut i fra det vi finansielt kan bære – og vi er langt ifra lønnsomme fra dag én – det ville ikke vært et realistisk må, innrømmer Thoner og fortsetter

– Men vi tror også at tunge statlige subsidier for å etablere ladenettverk, heller ikke er svaret – det kan for eksempel føre til monopol-liknende tilstander på enkelte korridorer. I tillegg ønsker vi å bruke våre erfaringer og forretningsmodell i andre land, og å lene seg på subsidier er dermed ikke en del av den planen.

Mer sitt perspektiv på utbygging av hurtigladenettverket

Tanker om det europeiske markedet

Sammen med Statkraft, annonserte Mer tidligere i vinter at de hadde kjøpt opp 51% av det svenske ladeselskapet Bee Charging Solutions AB. Dette oppkjøpet gir Mer et unikt utgangspunkt i både Sverige og i Norden. At Mer i tillegg har selskaper i både Tyskland og England, gir en svært interessant posisjon i Europa.

– Vi tror at det som tok 10 år i Norge å bygge opp, kommer til å ta mye kortere tid i større økonomier og markeder – det er årsaken til at vi har selskaper i disse markedene for å ta del i denne veksten og utviklingen, sier Thoner og tilføyer

– Markedet i Europa er fortsatt umodent, men det endrer seg drastisk – og fort! Vi har valgt våre markeder nøye og nå velger vi ut segmentene vi ønsker å vinne i – nøye. Vi er klare til å ta våre erfaringer innen lading inn i nye markeder!

Listen to the pod here (in Norwegian)