| Aktuelt

Mer for deg og morgendagen

Vi er så heldige at Norge har satt seg gode klimamål for fremtiden, men hvordan vi skal oppnå dem diskuteres til stadighet. Å elektrifisere den norske bilparken er ikke det eneste svaret, men vi tror helhjertet at elbil er en stor del av løsningen.

Mer for deg og morgendagen

Vi er så heldige at Norge har satt seg gode klimamål for fremtiden, men hvordan vi skal oppnå dem diskuteres til stadighet. Å elektrifisere den norske bilparken er ikke det eneste svaret, men vi tror helhjertet at elbil er en stor del av løsningen.

Det har vi trodd på helt siden 2009, og er stolte over å ha bidratt til å lade tusenvis av elbiler langs norske veier. Og når vi ser hvor mange som skaffer seg elbil i dag, vel viten om at de kan være trygge på at de kommer seg frem dit de skal – uansett hvor det måtte være!

Hva legger vi i bærekraftige løsninger?

For å lykkes med 100% salg av nullutslippbiler innen 2025 trenger vi bærekraftige løsninger. De skal være bærekraftige for deg som sjåfør, naturen, samfunnet og også oss som ladeleverandør. Hva vil det si, egentlig?

Det vil si at du kan bruke elbilen uten at det skaper ekstra utfordringer for deg i hverdagen. At du kan fylle batteriene med ren, fornybar energi som ikke ødelegger miljøet, fordi vi som ladeleverandør tar ansvar gjennom kjøp av opprinnelsesgarantier. At du ønsker å være en del av løsningen, og at ditt bidrag betyr noe.

Det vil si at fotavtrykkene er mindre i samfunnet rundt oss, og skaper renere nærmiljøer. At trafikken flyter bedre og forstyrrer mindre. At det er enklere å ferdes miljøvennlig.

Det vil si at våre ansatte hver dag jobber for å finne bedre måter å gjøre ting på, og har det kjekt på jobb sammen. At de gleder seg til å fortsette arbeidet neste dag fordi jobben de gjør er viktig og bidraget deres er helt sentralt i arbeidet for å gjøre det enklere å kjøre miljøvennlig.

Hvordan skal vi komme dit?

Det finnes utvilsomt mange veier til Rom. I Mer jobber vi kontinuerlig for å gjøre bærekraftig elektrisk transport enkelt og tilgjengelig for alle, ved å tilby lading hjemme, langs veien, mens du handler og på jobb. Vi prøver alltid å finne gode lokasjoner for våre nye ladestasjoner, samtidig som vi må drifte og oppgradere de vi allerede har fra før.

Som en kommersiell ladeleverandør må vi hele tiden vurdere nøye hvor vi skal legge kruttet. Vi bygger alltid for at ladestasjonene på sikt skal bli lønnsomme, som både legger føringer og begrensninger, men også gir oss muligheter. Muligheter til å finne de beste lokasjonene. Muligheter til å samarbeide med spennende partnere. Muligheter til å bygge et ladenettverk som er rustet for fremtiden.

Selv om lading langs veien er viktig, vet vi at de aller fleste lader hjemme eller på jobb. Derfor bygger vi også mange ladeanlegg i parkeringsgarasjer og parkeringsanlegg. Med vår egenutviklede controller, MaksiMer, kan vi bygge fremtidsrettede ladeanlegg som er smarte, trygge og enkle å bruke.

Sammen skal disse løsningene gi en sømløs ladeopplevelse. Vi liker å kalle det for vårt ladeunivers.

Vi vil være der du er, slik at du kan lade fordi du kan. Ikke fordi du må.