| Aktuelt | Pressemelding

Mer effekt ved Powerhouse Kjørbo

Ladestasjonen ved Powerhouse Kjørbo er den første 300kW laderen som Mer setter opp i sitt ladenettverk i Norge, og er en del av den offentlige utbyggingen som selskapet har foretatt de siste årene. I tillegg til at ladestasjonen får mer effekt – får elbilister som lader elbilen her, den fornybare overskuddsenergien fra kontorbygget Powerhouse Kjørbo rett på batteriet!

Mer effekt ved Powerhouse Kjørbo

Mer effekt ved Powerhouse

Mer Norge og Entra har i lengre tid samarbeidet om å få en ladestasjon på plass ved Powerhouse Kjørbo, og i dag ble endelig ladeanlegget strømsatt! Det er dermed åpent for alle elbilister å lynlade bilen sin på den nye, flotte ladestasjonen i Sandvika i Bærum.

– Denne ladestasjonen er en viktig lokasjon i vårt allerede godt utbygde ladenettverk. Det skyldes plasseringen i Bærum, et av de områdene i Norge med høyest elbiltetthet, forteller Malene Brøvig, leder for offentlig lading.

– Dette har også vært et utrolig spennende prosjekt for oss å jobbe med, da vi virkelig tar i bruk teknologien for å utnytte de mulighetene som finnes lokalt med tanke på tilgang på strøm og effekt, sier Brøvig, og sikter til samarbeidet med Entras Powerhouse Kjørbo.

Mer Norge er et av landets ledende ladeoperatører og har siden oppstarten i 2009 jobbet med å bygge og drifte ladestasjoner over hele Norge. I tillegg til å gjøre det enkelt for elbilister å kjøre elbil, er ambisjonene til Mer Norge å være ledende på bærekraft i sin bransje. Og nettopp derfor er det svært naturlig å samarbeide med andre aktører som har høye bærekraftambisjoner for sine bransjer.

Fra kontorbygg til kraftprodusent

Deler av strømmen som forsyner lynladestasjonen på Kjørbo med ren energi, er overskuddsenergi fra nærliggende Powerhouse Kjørbo. Kontorbyggene produserer ca. 550.000 kWt med ren energi hvert år, og dette er langt mer enn hva byggene selv forbruker.

– Vi er veldig fornøyde med at Mer etablerer seg i Kjørboparken, og det er ekstra stas at den fornybare strømmen som produseres ved Powerhouse Kjørbo kan omgjøres til grønn mobilitet. I tillegg er vi glade for å kunne forenkle hverdagen til våre leietakere ved at det tilbys lynlading på området, sier Henning Berger-Nortvedt, leder for Entra i Sandvika og Drammen.

Powerhouse Kjørbo har energianlegg med brønnpark og varmepumpe som grunnlast, og i tillegg får byggene energi fra en betydelig solcellepark på taket.

– Entra har som målsetning å være miljøledende i eiendomsbransjen, og vi skal være et netto klimanøytralt selskap innen 2030. Powerhouse Kjørbo er et forbildeprosjekt som viser hvordan bygg kan gå fra å være en del av utfordringen til å bli en del av løsningen når det kommer til det grønne skiftet. At overskuddsenergien nå bidrar til å forsyne elbiler med ren, kortreist energi understreker det uforløste potensialet bygg har som kraftprodusenter, sier Berger-Nortvedt.

Om Entra

Entra er et av Norges ledende selskaper innen forvaltning og utvikling av næringseiendommer. Entra eier og drifter over 100 bygg, med et samlet areal på om lag 1,6 millioner kvadratmeter, i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim. Entra har en solid kundeportefølje med en høy andel offentlige leietagere. Selskapets forretningsstrategi er å være ledende på kundeopplevd kvalitet, levere lønnsom vekst og å være miljøledende i bransjen. www.entra.no

Om Mer Norge

Mer Norge er et av Norges ledende ladeselskaper, eiet av Statkraft. Selskapet har siden 2009 gjort det enkelt og tilgjengelig med elbil. Med nærmere 800 hurtig- eller lynladere fordelt på over 350 ladelokasjoner fra Mandal i sør til Tromsø i nord, har Mer Norge majoriteten av alle norske elbilister som kunder.

Ladeporteføljen til Statkraft består av selskaper i Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia og Mer er dermed et større europeisk ladekonsern.

Mer Norge sine samarbeidspartnere er Coop Norge, Olav Thon Gruppen, Burger King og OBOS.

Følg Mer på Instagram, Facebook eller LinkedIN!