| Referanser | Offentlige etater

Liten kommune med store ambisjoner

Risør Kommune er kanskje beskjeden i størrelse og folketall, men at de har store ambisjoner er det ingen tvil om.

Liten kommune med store ambisjoner

Helt øst i Aust-Agder fylke ligger Risør Kommune – som har investert og satset på elbillading. Med sine nesten 7000 innbyggere er det ingen stor kommune, men det hindrer dem allikevel ikke i å tenke stort. I tillegg til ønsket om å være med på å bidra til det grønne skiftet – også innen transportsektoren – ser de også på tiltak som kan gjøre Risør til en attraktiv by å bo i.

– Vi ønsker at besøkende og ansatte i kommunen skal kunne benytte elbil. Vi har mange dagpendlere som arbeider i kommunen og vi har mye turisme særlig sommerstid. Kommunen har spredt bebyggelse og en stor del av tjenestetilbudet ligger i sentrum. På sikt vil vi få på plass ladetilbud ved alle offentlige bygg, forteller Astrid Renate Selen, Avdelingsingeniør ved Enhet for Eiendom og tekniske tjenester i Risør Kommune.

– Vi ønsker å bidra til det grønne skiftet. Vi tror ladetilbudet bør være på plass og i tilstrekkelig grad, før folk flest satser på elbil. Vi tror også at et slikt tilbud kan bidra til at Risør er en attraktiv by å bo i, fortsetter hun.

Per i dag har Risør satt opp tilsammen 20 offentlig tilgjengelige Flexiladere fra Grønn Kontakt ved blant annet Kommunehuset, Frydenborgsenteret og Risørhallen. De har i tillegg til 11 lukkede Flexiladere til biler i egen drift – og flere skal det bli.

– I løpet av høsten 2018 vil vi starte utbygging av ladestasjoner for omsorgstjenesten. På sikt tenker vi at 30 tjenestebiler i omsorgstjenesten skal kunne skiftes ut til elbil og ha sin egen ladestasjon, sier Selen.

 

Mange fordeler

– Ansatte kan benytte sin elbil til og fra jobb og har tilbud om å lade strøm via sitt kundeforhold hos Grønn Kontakt. Besøkende til sentrum, kommunehuset og sykehjemmet kan komme til Risør uten å få problemer med rekkevidden til batteriet, forteller hun.

Risør ser også på å erstatte egen bilpark med elektriske kjøretøy – noe som vil bidra til at de blir en grønnere by. Selv disponerer Enheten for eiendom og tekniske tjenester en elbil, og de har forskjellen i forbruk for elbilen og en fossil bil.

– På et år har denne bilen kjørt ca 7000km og brukt ca 1400kWh. En fossilbil ville har brukt ca 280 l diesel på den samme distansen, antakelig mer siden det er mest bykjøring. Vi tror at vi kan få en økonomisk gevinst av tiltaket på sikt.

 

Etter utlysning fra kommunen om rammekontrakt, ble Grønn Kontakt funnet å kunne tilby den beste kontrakten om leveranse av utstyr og kunnskap.

– Astrid Renate Selen, Avdelingsingeniør ved enhet for eiendom og tekniske tjenester, Risør Kommune

 

Et godt samarbeid

Etter inngåelse av kontrakten med Grønn Kontakt i 2016, inngikk Risør Kommune også en rammeavtale med elektromontør.

– Vi har funnet at det er svært viktig å snakke «samme språk» og det har vært trygt for oss å kunne overlate faglige vurdering til vår el-leverandør. Vi ser at systemer som Grønn Kontakt skal levere fungerer stabilt, og at feilmeldinger raskt rettes opp. Dette er bra, avslutter Astrid Renate Selen.

Risør Kommune ligger i Aust-Agder fylke og har ca 7000 innbyggere.

De har ca 400 avgiftsbelagte parkeringsplasser, og har ladetilbud på følgende parkeringsplasser:

  • Tjenna 6 plasser
  • Risørhallen 6 plasser
  • Kommunehuset 4 plasser
  • Frydenborgsenteret 4 plasser

Alle Flexiladerne driftes av Grønn kontakt.

I tillegg har Risør Kommune 11 lukkede ladestasjoner til biler i egen drift. I løpet av høsten 2018 vil Risør starte utbygging av ladestasjoner for omsorgstjenesten. Her ønsker de å få på plass ny transformator og samarbeidet med Agder Energi blir viktig. På sikt er tanken at 30 tjenestebiler i omsorgstjenesten til Risør Kommune skal kunne skiftes ut til elbil og ha sin egen ladestasjon.

Utbyggingen følger kommunens økonomiplan.

(Kilde: Astrid Renate Selen, Avdelingsingeniør, Enhet for eiendom og tekniske tjenester i Risør Kommune)