| Inspirasjon | Bærekraft

Ladet for fremtiden

For mange handler elbil kanskje først og fremst om det praktiske i hverdagen - å komme seg fra A til B på best mulig måte. Samtidig har vi klimautfordringene hengende over oss, med rapporter som til stadighet viser at vi er nødt til å redusere klimautslippene. Elektrifiseringen av transport, som står for nærmere 25% av disse utslippene, er dermed ikke bare praktisk. Det er også det rette å gjøre!

Ladet for fremtiden

Bilen er et viktig hverdagsinstrument for oss nordmenn der vi i vårt landstrakte land både bor og arbeider spredt. Det er ikke alle som kan bruke kollektiv transport for å dra på jobb, levere barn på skole eller til fritidsaktiviteter eller besøke familie og slektninger. Bilen har med andre ord blitt mer eller mindre nødvendig for at vi skal kunne få hverdagen til å gå opp. Til å utfolde oss og leve aktive liv.

For mange handler elbil kanskje først og fremst om det praktiske i hverdagen – å komme seg fra A til B på best, og rimeligst, mulig måte. Samtidig har vi klimautfordringene hengende over oss, med rapporter som til stadighet viser at vi er nødt til å redusere klimautslippene for å unngå at vi overskrider den temperaturøkningen på 1,5 grader som jorda ikke vil tåle. I disse beregningene er det anslått at transport står for nesten 25% av CO2 utslippene i verden* og 75% av disse utslippene er direkte knyttet til persontransport. Med elektrifisering av transport – driftet på fornybar energi – vil det kunne føre til store utslippskutt som bidrar til at vi når målene som er satt globalt.

Ladet for fremtiden

Dermed er det å kjøre elbil i Norge ikke bare praktisk. Det er også det rette å gjøre. For ved å satse på og velge elbil er vi i Norge med på å redusere våre transportutslipp drastisk, samtidig som vi viser verden at dette er fullt mulig. I et land som er kaldt og snødekt store deler av året, med dype daler og høye fjell – har vi bevist at elbil er fremtiden, dersom vi alle spiller på lag! I takt med at flere og flere elbiler ruller på veiene, satser nå ladeoperatørene stadig mer på utbygging av ladenettverk, ny teknologi og bedre tjenester – for å gjøre det enklere for deg å velge miljøvennlig. Der du er.

Mer leder an på bærekraft

Vi tar bærekraft til et nytt nivå, utover det å tilby lading for elbiler. Det betyr at vi hver dag jobber målrettet for å redusere vårt klimaavtrykk ved å implementere miljøvennlige metoder i forretningsprosessene våre. Vi som jobber i Mer har en felles forståelse for den klimautfordringen vi står overfor og hvor viktig vår rolle som ladeoperatør er for kuttene i klimautslippene. Det er også det som er vår drivkraft i alt vi gjør.

Ladet for fremtiden

I 2021 begynte vi å beregne karbonfotavtrykket vårt for å forstå hvor vi kunne gjøre tiltak for å redusere – eller eliminere – våre utslipp. Vi har nå fått karbonnøytral status gjennom å kompensere for utslippene våre via Carbon Neutral Britain Woodland Fund. I tillegg til klimafondsprosjekter støtter skogfondet skogplanting, forebygging av avskoging og skogforvaltningsprosjekter. Eksempler på de sist støttede prosjektene inkluderer å forhindre avskoging i Amazonas regnskog, gjenplanting av skog etter skogbranner i Australia, samt skogplanting i Storbritannia.

Dette målrettede arbeidet resulterte i vår første bærekraftsrapport, som ble utgitt høsten 2022. Det var vi også først om i ladebransjen, og vi håper at flere i ladebransjen følger opp – slik at vi sammen kan gjøre en stor forskjell. I Mer har vi satt oss et ambisiøst mål for 2023 – nemlig å bli karbonnøytrale innen året er omme.

Vi er ladet for fremtiden!

 

Les mer om vårt arbeid på bærekraft og opprinnelsesgarantier her.

*Lavutslippscenario 2022, Statkraft