| Artikler

Ladestatistikk fra Elbilforeningen

Av 3 500 elbileiere hurtiglader halvparten en gang i måneden eller sjeldnere, i følge Elbilforeningen årlige undersøkelse Elbilisten.

Kun en halv prosent av de spurte i undersøkelsen oppgav at de hurtigladet bilen sin daglig, mens tolv prosent benytter seg av hurtigladestasjoner en eller flere ganger i uken.
Samtidig har det kommet flere hurtigladestasjoner i landet, og bilistene kan i større grad stole på at ladenettverket fungerer, skriver Teknisk Ukeblad.

Grønn Kontakt arbeider for å etablere flere hurtigladestasjoner slik at prosentandelen som kan benytte seg av hurigladestasjoner vil øke. Flere ladere, bedre stabilitet og brukeropplevelse er noen (av mange) viktige parametre for oss.

Ladestatistikk fra Elbilforeningen