| Artikler | Ladetips

Ladeeventyret på Sørlandet

Det som startet i det små i Kristiansand, har på få år utviklet seg til å bli et landsdekkende ladeeventyr i Norge.

Ladeeventyret på SørlandetFra Grønn Kontakt sitt hovedkontor i Kristiansand har det blitt prosjektert og bygget langt over 220 hurtigladestasjoner rundt omkring i hele Norge. I tillegg til hurtigladestasjoner langs veien, har Grønn Kontakt også satset på smarte ladeløsninger for næring og bedrifter, noe som gjør det enkelt å tilby enkle ladeløsninger også for ansatte, besøkende og ved offentlige parkeringsplasser. Dette har resultert til at det bare på Sørlandet finnes nesten 300 ladepunkter som er tilgjengelig for offentligheten.

– Det startet som et innovasjonsprosjekt der utgangspunktet var å se om det var mulig å kommersialisere lading av elbil i Norge. en store lanseringen for selskapet vårt var i 2015, og siden har vi jobbet for å utvikle ladetilbudet vårt, sier markedssjef Hanne Watts.

Ladepunktene er fordelt på ladestasjoner langs veien, på offentlige parkeringsplasser og næringsplasser som er tilgjengelig for offentligheten.

Kommuner som følger elbil utviklingen

Mange av de omtrent 300 ladepunktene på Sørlandet, er såkalte Flexiladere som er satt opp i samarbeid med kommunene på Agder. Dette kommer som et resultat av et samarbeid som startet etter en anbudsrunde som gikk på vegne av 23 kommuner i både Aust- og Vest-Agder og som Grønn Kontakt vant.

Et eksempel på ladeanlegg er Gyldengården Parkeringshus – et parkeringsanlegg midt i Kristiansand sentrum som har 250 parkeringsplasser. Dette offentlige anlegget har lagt til rette for at besøkende kan lade sin elbil i én etasje, mens kommunens tjenestebiler har fått egne ladestasjoner i en annen etasje. Det er altså installert 40 ladestasjoner for tjenestebiler i U3 og 7 ladestasjoner i U1 som er offentlig tilgjengelig.

Boligselskaper med smarte ladeløsninger

I takt med at interessen for elbiler øker, står boligselskapene overfor store spørsmål når det kommer til valg av ladeløsning for sitt boligselskap.

Et av de boligselskapene som har valgt Grønn Kontakt som leverandør av ladeanlegg, er Kanalbyen i Kristiansand. Anlegget de har fått installert er et smart ladeanlegg som er bygget for fremtiden med nye funksjoner som enkelt kan implementeres og oppdateres. Alle ladepunktene deler på den tilgjengelige strømmen i bygget, og justerer ladingen opp og ned etter totalforbruket. Dette er viktig med tanke på fremtidige ladebehov og strømpriser.

– Kanalbyen er et god eksempel på et ladeanlegg der vi er totalleverandører – fra prosjektering, til installasjon og ikke minst drift. Det er utformet slik at styret trenger å involvere seg minst mulig, kostnadene blir rettferdig fordelt, det kan enkelt skaleres opp ved økt behov og brukerne får et enkelt system å forholde seg til, forteller Stian Haug, Key Account Manager i Grønn Kontakt.

Hurtiglading på Sørlandet

På Sørlandet kan du også hurtiglade, enten det er langs veien eller mens du handler. I landsdelen finnes det 16 hurtigladestasjoner, som har mer en én hurtiglader på hver lokasjon, noe som gir svært god dekning fra Flekkefjord i vest til Brokelandsheia i øst. Det første virkelig store ladeanlegget stod klart ved Obs Sørlandssenteret allerede i 2017 og flere skal det bli i året som kommer.

– Vi ser frem til å åpne en ny hurtigladestasjon ved Obs Langåsen som er det nye byggevarehuset like ved IKEA, forteller Bergljot Tjønn, prosjektmedarbeider i Grønn Kontakt.

– Dessuten jobber vi med å få til en utvidelse av enkelte eksisterende hurtigladestasjoner for å møte det økende behovet og for at kundene skal få en bedre kundeopplevelse, fortsetter hun.

Ladeunivers

Grønn Kontakt tilbyr lading både i borettslag, på jobb, på offentlige parkeringsplasser og langs veien.

– Fokuset vårt er å tilby gode, enkle og stabile løsninger til kundene. Vårt ladeunivers gjør det enkelt å lade uansett hvor du er, avslutter Watts.