| Aktuelt | Lansering

Ladeanlegg i Mer-drakt på Kristiansand lufthavn

I dag overtar Mer ladeanlegget på Kristiansand lufthavn, Kjevik! – Dette markerer startskuddet på vårt samarbeid med Avinor, sier expansion manager Henrik Kjevik Olsen.
Ladeanlegg i Mer-drakt på Kjevik lufthavn

Fra venstre: Tor-Andre Lønning, Even Olafsen, Marius Jahnsen Nygaard, og Henrik Kjevik Olsen.

Hele onsdagen har dyktige driftsingeniører jobbet med overtakelsen av alle de 42 ladepunktene på Kjevik. Laderne er normalladere (AC), med ladehastighet på opp til 22 kW.

– Kjevik lufthavn i Kristiansand er den første av totalt 42 lufthavner som får et ladetilbud fra Mer. I løpet av en toukers periode nå skal vi etter planen ha overtatt 1260 AC-ladepunkter fra Avinor, som når vil fremstå i Mer-drakt, sier Kjevik Olsen.

Ladeanlegg i Mer-drakt på Kjevik lufthavn

Ladeanleggene på Kjevik leverer en ladehastighet på opp til 22 kW.

På Kristiansand lufthavn vil det også prosjekteres for hurtiglading.

– I tillegg til normalladerne som allerede er i drift vil det også bli etablert en hurtigladestasjon hvor opptil 6 biler skal kunne lade samtidig, sier produktsjef i Mer, Bernt Otto Fjellestad.

Fokus på kundereisen

Mer overtar alle eksisterende normalladere hos Avinor. I tillegg skal det prosjekteres nye hurtigladestasjoner på 17 av Avinors lufthavner.

– Parallelt med dette vil vi fortsette å jobbe med kundereisen, og se hva vi kan gjøre for at denne skal bli enda bedre, og sørge for at vi kan ivareta ulike brukergrupper, sier Kjevik Olsen.

– Ved en flyplass vil vi ha en sammensetning av kundegrupper med forskjellige ønsker og behov, og vi vil tett jobbe sammen med både Avinor og nærliggende tjenestetilbydere for å legge til rette for kommersielle samarbeid og optimalisere kundereisen for de forskjellige kundegruppene, sier Fjellestad.

Kunder som kan bruke laderne er alt fra taxiselskaper og bilutleiefirmaer, til vanlige mennesker som skal på reise i inn- og utland.