| Artikler | Borettslag og sameie | Ladeanlegg

Kan jeg kreve elbillader i mitt borettslag eller sameie?

Nå som elbilandelen i Norge vokser kraftig, er det naturlig at flere beboere i sameier og borettslag ønsker muligheten til å lade elbilen hjemme. Allikevel er mange usikre på om de har rett til å skaffe ladeløsning på sin parkeringsplass.

Kan jeg kreve elbillader i mitt borettslag eller sameie?

I 2020 var elbilandelen på over 50%, og det blir stadig flere elbiler på norske veier. Det medfører også at flere trenger å lade. Men hvordan er det dersom man bor i borettslag eller et sameie – har man rett til å kreve elbillading?

Du kan kreve elbillader i ditt borettslag og sameie

Det korte svaret er ja. Du kan faktisk kreve muligheten til å lade hjemme.

Tidligere var det kun beboere i sameier som hadde krav på ladeløsning hjemme, men i slutten av 2020 ble det vedtatt at også beboere i borettslag skulle få de samme rettighetene. Dermed kan du nå kreve lader hjemme, uavhengig om du bor i borettslag eller et sameie. Forutsetningen er at du må ha rett til å parkere, enten på egen parkeringsplass eller felles parkeringsområde, og betaler for strømmen selv.

Hva betyr det for deg?

Borettslaget eller sameiet kan ikke nekte deg å skaffe elbillader med mindre de har saklig grunn, men du trenger allikevel tillatelse før du skaffer lader. I teorien kan alle beboere skaffe sine helt egne ladeløsninger, men dette kan fort bli kaotisk og man kan risikere å overbelaste det elektriske anlegget. Derfor er det lurt å vurdere et helhetlig ladeanlegg med felles infrastruktur, slik at det blir best mulig for alle, og ikke minst lettere å sette opp nye ladere i fremtiden.

Dersom du har parkeringsplass på felles parkeringsområde har du ikke rett på egen lader, men du kan allikevel kreve at styret skal sette opp et ladepunkt på parkeringsplassen. Det er viktig å huske på at dette ikke vil bli din personlige parkeringsplass, men at laderen vil være disponibel for alle som deler parkeringsområdet.

Kostnadsfordeling

Kostnadene for bygging av infrastruktur og eventuelt oppgraderinger av det elektriske anlegget skal normalt følge eierseksjonsloven og borettslagsloven. Det vil si at de vanligvis vil bli finansiert gjennom en økning i felleskostnadene, men i noen tilfeller kan de fordeles etter bruk eller nytte. Allikevel er det verdt å merke seg at et ladeanlegg i de fleste tilfeller vil øke verdien på alle boligene, og dermed kan alle dra nytte av det.